Clock-Time

Nghi Thức Tưởng Niệm Cuộc Thương Khó Chúa Giêsu Tại Giáo Xứ Bến Sắn

 Hiệp cùng Giáo Hội trong thứ Sáu Tuần Thánh, cộng đoàn giáo xứ Bến Sắn đã long trọng cử hành nghi thức tưởng niệm cuộc khổ nạn của Chúa Giêsu.
TIN GIÁO PHẬN

NGHI THỨC TƯỞNG NIỆM

CUỘC THƯƠNG KHÓ CHÚA GIÊSU TẠI GIÁO XỨ BẾN SẮN 
     Hiệp cùng Giáo Hội trong thứ Sáu Tuần Thánh, cộng đoàn giáo xứ Bến Sắn đã long trọng cử hành nghi thức tưởng niệm cuộc khổ nạn của Chúa Giêsu.

    Vào lúc 17 giờ 30/3/2018,  mọi người đã tề tựu rất đông trước khuôn viên nhà thờ để cùng với cha Luciano Nguyễn Thành Tiến  theo gót chân Chúa lên đỉnh đồi Canvê qua việc suy gẫm 14 chặng đàng thánh giá, như lời Chúa Giêsu đã mời gọi: "Ai muốn theo tôi, phải từ bỏ chính mình vác thập giá mình mà theo".

    Đến 18 giờ, nghi thức tưởng niệm cuộc thương khó Chúa Giêsu được bắt đầu, đây là dịp khơi dậy trong mỗi người ý thức về tội lỗi của mình; đồng thời, cũng là dịp cũng cố lại đức tin của mỗi người tín hữu vào Chúa Kitô. Vì trong cuộc tưởng niệm này, điều nổi bật hơn cả không phải là các đau khổ nhục nhằn của cuộc thương khó, nhưng là vinh quang của thánh giá, vì mỗi lần Giáo Hội tưởng niệm Chúa đã chịu chết thì đồng thời cũng tuyên xưng Người đã phục sinh. 

 

Nghi thức thứ Sáu Tuần Thánh gồm có 3 phần:

    Phần thứ nhất - Phụng vụ lời Chúa: Các bài đọc đều khắc họa lại chân dung Đức Giêsu -  Người tôi trung của Thiên Chúa, đã vâng phục thánh ý Thiên Chúa Cha cho đến nổi bằng lòng chết trên thập giá. Đồng thời, cũng tường thuật lại những đau khổ mà Chúa Giêsu phải chịu với niềm hy vọng tràn đầy, vì nhờ những thống khổ ấy mà Người làm cho mọi người được nên công chính.

    Qua bài thương khó, cha Luciano đã gợi lên trong mỗi người một câu hỏi để tự vấn xem: "mình là ai trong hành trình thương khó của Chúa Giêsu?", để rồi qua đó cha mời gọi mọi người sửa đổi cuộc sống của mình, hầu đáp lại cách xứng đáng tình yêu mà Chúa đã hiến thân trao ban cho mỗi người.

    Phần Phụng vụ lời Chúa được tiếp tục với những lời cầu nguyện cho Giáo Hội và nhân loại: 10 lời nguyện hiệp với hy tế của Chúa Giêsu trên thập giá dâng lên Chúa Cha và cầu nguyện cho toàn thế giới được ơn cứu độ.

Phần thứ hai - Nghi thức tôn thờ thánh giá: đây là phần chính yếu của thứ Sáu Tuần thánh - Đức Kitô Con Thiên Chúa trong tư thế của một tội nhân chịu khổ hình thập giá để cứu độ và ban chính mình Người cho nhân loại, được cha chủ tế long trọng rước lên từ phía cuối nhà thờ và cộng đoàn trang nghiêm quỳ gối tôn thờ.

Sau cùng là nghi thức rước Mình Thánh Chúa: Hiến tế Tiệc Ly đã được hoàn tất nơi cái chết của Chúa Giêsu trên thập giá. Khi rước Chúa vào lòng cũng là lúc mỗi Kitô hữu được hiệp thông vào kho tàng vô giá của ơn cứu độ mà Chúa Giêsu đã dùng giá máu mà chuộc lại. 

Nghi thức thứ Sáu Tuần Thánh được khép lại trong thinh lặng, cộng đoàn trang nghiêm lần lượt xếp hàng lên hôn chân Chúa.

Kitty Lê – Truyền thông Phú Cường

 
Album hình
 • GxBenSanT6TuanThanh2018
 • GxBenSanT6TuanThanh2018
 • GxBenSanT6TuanThanh2018
 • GxBenSanT6TuanThanh2018
 • GxBenSanT6TuanThanh2018
 • GxBenSanT6TuanThanh2018
 • GxBenSanT6TuanThanh2018
 • GxBenSanT6TuanThanh2018
 • GxBenSanT6TuanThanh2018
 • GxBenSanT6TuanThanh2018
 • GxBenSanT6TuanThanh2018
 • GxBenSanT6TuanThanh2018
 • GxBenSanT6TuanThanh2018
 • GxBenSanT6TuanThanh2018
 • GxBenSanT6TuanThanh2018
 • GxBenSanT6TuanThanh2018
 • GxBenSanT6TuanThanh2018
 • GxBenSanT6TuanThanh2018
 • GxBenSanT6TuanThanh2018
 • GxBenSanT6TuanThanh2018