Clock-Time

Những Chuyến Xe Yêu Thương Hướng Về Giáo phận Phú Cường

Việc đóng góp hôm nay đầu tiên phải kể đến Cha Quản Xứ cùng với Bà Con Gx. Vạn Thành (Đà Lạt), góp phần 1,8 tấn rau các loại. Các Dì dòng Đức Bà Truyền Giáo, Các Trợ Tá, Các Thầy vẫn miệt mài xuống vườn rau để tham gia thu hoạch 1,5 tấn tần ô giúp bà con vùng dịch.

NHỮNG CHUYẾN XE YÊU THƯƠNG HƯỚNG VỀ GIÁO PHẬN PHÚ CƯỜNG

Cha Phêrô Mai Vinh Sơn- Quản xứ Thánh Mẫu (Đà Lạt) thông tin

1- Ngày 5.8 Giáo xứ Thánh Mẫu (Đà Lạt) có thêm chuyến xe yêu thương gửi đến Gx. Tân Mai, TP. Biên Hòa và Gx. Đông Hòa. TP.Dĩ An, Bình Dương, Giáo phận Phú Cường.

Việc đóng góp hôm nay đầu tiên phải kể đến Cha Quản Xứ cùng với Bà Con Gx. Vạn Thành (Đà Lạt), góp phần 1,8 tấn rau các loại. Các Dì dòng Đức Bà Truyền Giáo, Các Trợ Tá, Các Thầy vẫn miệt mài xuống vườn rau để tham gia thu hoạch 1,5 tấn tần ô giúp bà con vùng dịch.

Ban Bác Ái Xã Hội GX Thánh Mẫu, dù các thành viên lớn tuổi và đau yếu cũng đã hoàn thành thu hoạch 1 tấn tần ô và 500kg lô lô xà lách, với sự giúp đỡ của 2 em giới trẻ Lang Bian và các chú Tu sinh của Thánh Mẫu.

Hôm nay rau phải chuyển về bằng xe nhà, cám ơn nhà xe Oanh Thọ, Anh Lộc và một số phương tiện khác nữa.

2- Đáp lại lời mời gọi của Cha Ngọc Minh, Quản Xứ Lái Thiêu, Tp. Thuận An, Bình Dương, ngày 3.8, Gx. Thánh Mẫu đã chung tay nhau đi thu hoạch rau, gửi về giúp Gx. Lái Thiêu.

Chuyến xe 8 tấn rau này được góp phần bởi:

 -Chị Linh và Các Bà Mẹ và các Gia Trưởng Gx. Tùng Lâm thu hoạch 2 tấn tần ô.-Các Bà Mẹ Gx. Thánh Mẫu thu hoạch 1 tấn cua rôn.- Giáo họ Trinh Vương (Thánh Mẫu) thu hoạch 1,5 tấn bó xôi. Ca Đoàn Mông Triệu thu hoạch 5 tạ bó xôi và 1 tấn cua rôn. Anh Chị Em nhóm Đức Mẹ (Di Dân) Thánh Mẫu thu hoạch 1,5 tấn tần ô.

3- Trước đó, ngày 2.8, Chuyến xe rau yêu thương được gửi về Gx. Vinh Sơn ,GP. Phú Cường nằm ở Trung Tâm TP. Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình Dương; nơi có rất đông công nhân, người di dân ở trọ. Cha Vinh Sơn Nguyễn Xuân Tuấn (Quản xứ Vinh Sơn) phối hợp để phân phối cho các gia đình và công nhân.

Chuyến xe này gồm hơn 8 tấn hàng: trong đó có 3,3 tấn tần ô, 1,2 tấn cua rôn xà lát, 1,5 tấn bó xôi, 1,3 tấn bắp sú, 1 tấn cải thảo. Được sự hỗ trợ của nhiều nhóm:

  • Giáo Họ Mai Khôi Gx. Thánh Mẫu Đà Lạt
  • Các Dì MTG Khiết Tâm Thánh Mẫu, và Ca Đoàn Mông Triệu (Thánh Mẫu)
  • Các Sơ Dòng Đức Bà Truyền Giáo và 1 số giới trẻ Gx. Lang Bian

Xin hết lòng cám ơn các ân nhân đã rộng rãi, quảng đại cho vườn rau, quý ân nhân giúp tiền bạc, các nhân công đi thu hoạch rau nhiệt thành trong tinh thần yêu thương phục vụ người nghèo và bà con vùng dịch.

Xin Chúa ban ơn lành cho mọi người và giữ gìn mọi người bình an. Cầu chúc ba còn vùng dịch phòng chống dịch tốt, xin cho dịch bệnh mau dừng lại để mọi người được bình an.

Bài, ảnh: Truyền thông GX Thánh Mẫu

Nguồn: Gp Đà Lạt