Clock-Time

Phóng sự |Chương trình: Muối Men Cho Đời Chuyền Đề - Giải Thích Sứ Điệp Từ Trời

Muối Men Cho Đời - Giải Thích Sứ Điệp Từ Trời, do Ban Truyền thông Phú Cường tổ chức vào lúc 19h30 thứ Năm, ngày 23.11.2017 tại Nhà Chung - Tòa Giám Mục giáo phận Phú Cường...

TIN GIÁO PHẬN

PHÓNG SỰ -  CHƯƠNG TRÌNH: MUỐI MEN CHO ĐỜI

GIẢI THÍCH SỨ ĐIỆP TỪ TRỜI

 

Album hình
 • MuoiMenChoDoiChuyenDe2017
 • MuoiMenChoDoiChuyenDe2017
 • MuoiMenChoDoiChuyenDe2017
 • MuoiMenChoDoiChuyenDe2017
 • MuoiMenChoDoiChuyenDe2017
 • MuoiMenChoDoiChuyenDe2017
 • MuoiMenChoDoiChuyenDe2017
 • MuoiMenChoDoiChuyenDe2017
 • MuoiMenChoDoiChuyenDe2017
 • MuoiMenChoDoiChuyenDe2017
 • MuoiMenChoDoiChuyenDe2017
 • MuoiMenChoDoiChuyenDe2017
 • MuoiMenChoDoiChuyenDe2017
 • MuoiMenChoDoiChuyenDe2017
 • MuoiMenChoDoiChuyenDe2017
 • MuoiMenChoDoiChuyenDe2017
 • MuoiMenChoDoiChuyenDe2017
 • MuoiMenChoDoiChuyenDe2017