Clock-Time

Phong Trào Cursillo Sinh Hoạt Trường Lãnh Đạo Tại Giáo Xứ Chánh Tòa Phú Cường

Phong trào Cursillo đích thực nơi giáo phận phải có một cộng đồng các người lãnh đạo, gồm giáo dân và giáo sĩ, đồng trách nhiệm thực hiện các phương pháp thích hợp....

TIN GIÁO PHẬN
 
PHONG TRÀO CURSILLO SINH HOẠT TRƯỜNG LÃNH ĐẠO TẠI GIÁO XỨ CHÁNH TÒA PHÚ CƯỜNG

 
Phong trào Cursillo đích thực nơi giáo phận phải có một cộng đồng các người lãnh đạo, gồm giáo dân và giáo sĩ, đồng trách nhiệm thực hiện các phương pháp thích hợp và đặc biệt chú ý đến nhu cầu hậu Cursillo của các Cursillista. Cộng đồng phục vụ này, gọi là Trường Lãnh đạo, luôn gặp gỡ thường xuyên, đẩy nhanh tiến độ hoán cải của các thành viên của trường. Vì thế, Trường Lãnh đạo giáo phận Phú Cường sinh hoạt hàng tháng thông qua việc nghiên cứu các tài liệu Giáo Hội và tài liệu chính thức của Cursillo, qua tiếp xúc cá nhân, hỗ trợ toàn bộ cho cộng đồng thấu hiểu về viễn ảnh và tâm thức của một PT. Cursillo đích thực, đẩy mạnh việc loan báo Tin Mừng trong các môi trường, nhấn mạnh việc sử dụng kỹ thuật tiếp xúc cá nhân trong giai đoạn tiền Cursillo, khóa Ba Ngày và hậu Cursillo. 

 

 
Lúc 8g30, ngày 26-10-2018, Trường Lãnh đạo GP. Phú Cường dưới sự hướng dẫn của cha Antôn Hà Văn Minh với đề tài: Giáo Hội là niềm hy vọng và niềm vui. Giáo Hội là người mẹ, là người thầy. Mỗi anh chị Cursillista cần nuôi dưỡng đức tin, giữ tâm hồn thanh sạch, kết hiệp với Chúa, dẹp bỏ tự ái, ý riêng, nối kết anh em trong tình yêu, đừng bao giờ là quan án. Với Phong trào Cursillo, chúng ta kiến tạo bầu không khí trong tình bác ái yêu thương, không loại trừ ai, dù họ đang ở hoàn cảnh nào, đừng biến một Giáo Hội mà ta đang sống thành nơi kết án người khác.

 

 

Trong buổi sinh hoạt hôm nay các Cursillista về hội nhóm cầu nguyện cho 14 anh chị được đề cử vào Ban Phục vụ phong trào nhiềm kỳ mới và sẽ bình bầu trong Ultreya tháng 11 sắp tới. Ngày hôm nay các thành viên cũng được học hỏi về tiền Cursiilo, thực hiện việc chuẩn bị ứng viên cho các khóa Cursillo theo hướng dẫn trong quyển:  "Những tư tưởng nền tảng của Phong trào Cursillo" và "Cẩm nang lãnh đạo".
 
Sau buổi họp, các anh chị viếng Thánh Thể. Sau đó, mọi người dùng cơm trưa, rồi ra về trong niềm vui được gặp gỡ nhau hàng tháng sống tình huynh đệ trong Chúa Kitô.
 
Maria Phượng – Truyền thông Phú Cường
 

Album hình
  • GXChanhToa-Cusilo2018
  • GXChanhToa-Cusilo2018
  • GXChanhToa-Cusilo2018
  • GXChanhToa-Cusilo2018
  • GXChanhToa-Cusilo2018
  • GXChanhToa-Cusilo2018
  • GXChanhToa-Cusilo2018
  • GXChanhToa-Cusilo2018