Clock-Time

Tin Giáo Phận

/ 3030 / Tin Giáo Phận

Thánh Lễ Đặt Viên Đá Đầu Tiên Xây Dựng Nhà Nghỉ Dưỡng Linh Mục Giáo Phận Phú Cường Hot

Linh mục là người trao ban tình yêu Thiên Chúa đến cho nhân loại qua hy lễ ngày diễn ra trên bàn thờ và qua chính bản thân của người linh mục. Linh mục, nhất là những linh mục đã hiến trọn đời mình cho Chúa Kitô, cần có một nơi nghỉ dưỡng, cầu nguyện trong những ngày cuối đời.