Clock-Time

Tân Linh Mục Phêrô Trần Ngọc Quảng Dâng Thánh Lễ Tạ Ơn Tại Quê Nhà

Vào lúc 9g00, ngày 07 tháng 12 năm 2019, tại thánh đường giáo xứ Phong Cốc, mọi người cùng hiệp dâng thánh lễ tạ ơn của tân linh mục Phêrô Trần Ngọc Quảng - Ngài cũng là một người con trong đại gia đình giáo xứ Phong Cốc.

TIN GIÁO PHẬN

TÂN LINH MỤC PHÊRÔ TRẦN NGỌC QUẢNG DÂNG THÁNH LỄ TẠ ƠN TẠI QUÊ NHÀ

 
Vào lúc 9g00, ngày 07 tháng 12 năm 2019, tại thánh đường giáo xứ Phong Cốc, mọi người cùng hiệp dâng thánh lễ tạ ơn của tân linh mục Phêrô Trần Ngọc Quảng - Ngài cũng là một người con trong đại gia đình giáo xứ Phong Cốc.
 
Đồng tế trong thánh lễ, có các tân linh mục cùng khoá với ngài, quý cha đồng hương trong giáo xứ, quý cha trong giáo hạt Tây Ninh và toàn thể cộng đoàn giáo xứ Phong Cốc.
 
Giáo xứ Phong Cốc hân hoan và vui mừng vì giáo xứ có thêm một vị linh mục, là một khí cụ trong công việc rao giảng Tin Mừng của Chúa.

 

 
Sau lời nguyện hiệp lễ, đại diện Hội đồng Mục vụ giáo xứ có đôi lời chúc mừng đến quý tân linh mục và dâng lên các ngài những bó hoa tươi thắm. Trong dịp này, đại diện các cơ quan chính quyền cũng có những lãng hoa tươi dành tặng cho tân linh mục Phêrô Trần Ngọc Quảng. Đáp lời, tân linh mục có đôi lời cám ơn đến bậc sinh thành của mình và đến các vị đã từng giúp đỡ ngài trong thời gian tu học và thực hành mục vụ. Ngài cũng có những bông hoa dâng lên cho cha mẹ của ngài và quý cha đã nâng đỡ ngài.

 

 


Thánh lễ kết thúc vào lúc 11g00, trong sự phấn khởi của mọi thành phần dân Chúa. Tân linh mục, quý cha đồng tế và mọi người cùng chụp hình lưu niệm.
 
Giuse Trần Văn – Truyền thông Phú Cường

Album hình
 • TaOnLinhMuc-ChaQuang
 • TaOnLinhMuc-ChaQuang
 • TaOnLinhMuc-ChaQuang
 • TaOnLinhMuc-ChaQuang
 • TaOnLinhMuc-ChaQuang
 • TaOnLinhMuc-ChaQuang
 • TaOnLinhMuc-ChaQuang
 • TaOnLinhMuc-ChaQuang
 • TaOnLinhMuc-ChaQuang
 • TaOnLinhMuc-ChaQuang
 • TaOnLinhMuc-ChaQuang
 • TaOnLinhMuc-ChaQuang
 • TaOnLinhMuc-ChaQuang
 • TaOnLinhMuc-ChaQuang
 • TaOnLinhMuc-ChaQuang
 • TaOnLinhMuc-ChaQuang
 • TaOnLinhMuc-ChaQuang
 • TaOnLinhMuc-ChaQuang
 • TaOnLinhMuc-ChaQuang
 • TaOnLinhMuc-ChaQuang
 • TaOnLinhMuc-ChaQuang
 • TaOnLinhMuc-ChaQuang
 • TaOnLinhMuc-ChaQuang
 • TaOnLinhMuc-ChaQuang
 • TaOnLinhMuc-ChaQuang
 • TaOnLinhMuc-ChaQuang
 • TaOnLinhMuc-ChaQuang
 • TaOnLinhMuc-ChaQuang
 • TaOnLinhMuc-ChaQuang
 • TaOnLinhMuc-ChaQuang
 • TaOnLinhMuc-ChaQuang
 • TaOnLinhMuc-ChaQuang
 • TaOnLinhMuc-ChaQuang
 • TaOnLinhMuc-ChaQuang
 • TaOnLinhMuc-ChaQuang
 • TaOnLinhMuc-ChaQuang
 • TaOnLinhMuc-ChaQuang
 • TaOnLinhMuc-ChaQuang
 • TaOnLinhMuc-ChaQuang
 • TaOnLinhMuc-ChaQuang
 • TaOnLinhMuc-ChaQuang
 • TaOnLinhMuc-ChaQuang
 • TaOnLinhMuc-ChaQuang
 • TaOnLinhMuc-ChaQuang
 • TaOnLinhMuc-ChaQuang
 • TaOnLinhMuc-ChaQuang
 • TaOnLinhMuc-ChaQuang
 • TaOnLinhMuc-ChaQuang
 • TaOnLinhMuc-ChaQuang