Clock-Time

Tháng Hoa Kính Dâng Mẹ Maria

Hòa trong niềm vui mừng Chúa Phục Sinh, cùng với toàn thể Giáo Hội, người tín hữu bước vào tháng Hoa. Tháng Hoa đối với Giáo hội Công giáo mang một ý nghĩa đặc biệt vì nó được dành riêng để tôn vinh Mẹ Maria...

TIN GIÁO PHẬN

THÁNG HOA KÍNH DÂNG MẸ MARIA


 

Hòa trong niềm vui mừng Chúa Phục Sinh, cùng với toàn thể Giáo Hội, người tín hữu bước vào tháng Hoa. Tháng Hoa đối với Giáo hội Công giáo mang một ý nghĩa đặc biệt vì nó được dành riêng để tôn vinh Mẹ Maria.
 
Trong số vô vàn cách tỏ bày lòng tôn kính đối với Đức Mẹ nơi con dân Nước Việt, lòng đạo đức bình dân như: dâng hoa kính mẹ, rước kiệu Mẹ, lần chuỗi Mân Côi, rồi những bài thánh ca hết sức dễ thương được cất lên để tôn vinh Mẹ là Nữ hoàng Thiên quốc.

 

 
Trong tâm tình yêu mến Mẹ Maria, cùng với cha chánh xứ Hiêrônimô Nguyễn Phi Hùng, cộng đoàn giáo xứ Bến Sắn hân hoan cử hành thánh lễ khai mạc tháng Hoa vào lúc 5 giờ ngày 05.5.2019, Chúa Nhật thứ III Phục Sinh.
 
Trước thánh lễ, cộng đoàn cùng nhau hiệp nguyện với các em thiếu nhi qua những lời ca điệu múa hết sức dễ thương dâng lên Mẹ Maria để thay cho tấm lòng con thảo của toàn thể cộng đoàn.
 
Trong bài chia sẻ Lời Chúa, cha chủ tế mời gọi mỗi người noi gương Mẹ Maria để sống cho đẹp lòng Thiên Chúa như Mẹ đã sống, luôn có trái tim yêu mến Chúa nồng nàn và yêu thương tha nhân hết mình, để sau cuộc đời này, mỗi người được cùng Mẹ ca ngợi Thiên Chúa không ngừng trên Thiên quốc.
 
Thánh lễ kết thúc vào lúc 6 giờ 15 trong sự hân hoan và bình an.
 
Maria Ngọc Hiếu – Truyền thông Phú Cường

Album hình
  • GxBenSanDangHoa2019
  • GxBenSanDangHoa2019
  • GxBenSanDangHoa2019
  • GxBenSanDangHoa2019
  • GxBenSanDangHoa2019
  • GxBenSanDangHoa2019
  • GxBenSanDangHoa2019
  • GxBenSanDangHoa2019
  • GxBenSanDangHoa2019