Clock-Time

Thánh Lễ An Táng Ông Cố Antôn Trương Văn Hoàn

Thánh lễ an táng ông cố Antôn Trương Văn Hoàn được cử hành vào lúc 9g00 sáng thứ Ba, ngày 01 tháng 9 năm 2020, tại nhà thờ giáo xứ Phong Cốc, do cha Đa-Minh Lương Đức Toàn - Chánh xứ giáo xứ Phong Cốc - chủ tế...

TIN GIÁO PHẬN

THÁNH LỄ AN TÁNG 
 ÔNG CỐ ANTÔN TRƯƠNG VĂN HOÀN

Thánh lễ an táng ông cố Antôn Trương Văn Hoàn được cử hành vào lúc 9g00 sáng thứ Ba, ngày 01 tháng 9 năm 2020, tại nhà thờ giáo xứ Phong Cốc, do cha Đa-Minh Lương Đức Toàn - Chánh xứ giáo xứ Phong Cốc - chủ tế.
 
Đồng tế với ngài có cha Gioan Võ Hoàn Sinh - Quản hạt Tây Ninh; cùng nhiều cha trong giáo hạt và ngoài giáo phận. Tham dự thánh lễ hôm nay còn có quý tu sĩ, quý cộng đoàn và toàn thể tang quyến của ông cố Antôn.

Qua bài chia sẻ, mọi người tham dự thánh lễ được hiểu thêm về thân phận mỏng giòn của kiếp người. Đồng thời hiểu thêm về cuộc đời của ông cố Antôn. Ông cố đã dành trọn cuộc đời để phục vụ nhà Chúa, chính vì thế, trong niềm hy vọng, giờ phút này ông cố đáng được hưởng ơn phúc thiên đàng.
 
Sau lời nguyện hiệp lễ, vị đại diện gia đình có đôi lời cảm ơn đến cha Chánh xứ giáo xứ Phong Cốc, quý cha đồng tế, quý tu sĩ nam nữ và toàn thể cộng đoàn đã dành thời gian đến hiệp dâng thánh lễ cầu nguyện cho linh hồn ông cố Antôn.

Trong tinh thần hiệp thông, cộng đoàn cùng đưa tiễn ông cố Antôn về nơi an nghĩ cuối cùng tại đất thánh liên khu giáo họ Giuse.
 
Anna Thuỳ Dung và Giuse Trần Văn – Truyền thông Phú Cường

Album hình
 • GXPhongCoc-DamTangOngCoOngCoAnton
 • GXPhongCoc-DamTangOngCoOngCoAnton
 • GXPhongCoc-DamTangOngCoOngCoAnton
 • GXPhongCoc-DamTangOngCoOngCoAnton
 • GXPhongCoc-DamTangOngCoOngCoAnton
 • GXPhongCoc-DamTangOngCoOngCoAnton
 • GXPhongCoc-DamTangOngCoOngCoAnton
 • GXPhongCoc-DamTangOngCoOngCoAnton
 • GXPhongCoc-DamTangOngCoOngCoAnton
 • GXPhongCoc-DamTangOngCoOngCoAnton
 • GXPhongCoc-DamTangOngCoOngCoAnton
 • GXPhongCoc-DamTangOngCoOngCoAnton
 • GXPhongCoc-DamTangOngCoOngCoAnton
 • GXPhongCoc-DamTangOngCoOngCoAnton
 • GXPhongCoc-DamTangOngCoOngCoAnton
 • GXPhongCoc-DamTangOngCoOngCoAnton
 • GXPhongCoc-DamTangOngCoOngCoAnton
 • GXPhongCoc-DamTangOngCoOngCoAnton
 • GXPhongCoc-DamTangOngCoOngCoAnton
 • GXPhongCoc-DamTangOngCoOngCoAnton
 • GXPhongCoc-DamTangOngCoOngCoAnton
 • GXPhongCoc-DamTangOngCoOngCoAnton
 • GXPhongCoc-DamTangOngCoOngCoAnton
 • GXPhongCoc-DamTangOngCoOngCoAnton
 • GXPhongCoc-DamTangOngCoOngCoAnton
 • GXPhongCoc-DamTangOngCoOngCoAnton
 • GXPhongCoc-DamTangOngCoOngCoAnton
 • GXPhongCoc-DamTangOngCoOngCoAnton