Clock-Time

Thánh lễ ban Bí Tích Thêm Sức cho anh chị em tân tòng và trao giấy chứng nhận giáo lý hôn nhân tại giáo xứ Lái Thiêu

cha Đa Minh Nguyễn Ngọc Minh- chánh xứ Lái Thiêu - chủ tế thánh lễ trao ban bí tích Thêm Sức cho các anh chị em tân tòng đã học xong lớp giáo lý dự tòng và hôn nhân.
THÁNH LỄ BAN BÍ TÍCH THÊM SỨC CHO ANH CHỊ EM TÂN TÒNG
VÀ TRAO GIẤY CHỨNG NHẬN GIÁO LÝ HÔN NHÂN
TẠI GIÁO XỨ LÁI THIÊU


Vào lúc 17g30 thứ Bảy, ngày 01-9-2018, cha Đa Minh Nguyễn Ngọc Minh- chánh xứ Lái Thiêu - chủ tế thánh lễ trao ban bí tích Thêm Sức cho các anh chị em tân tòng đã học xong lớp giáo lý dự tòng và hôn nhân.

Đoàn rước long trọng tiến lên cung thánh với hương hoa và ánh nến, với thân nhân, cha mẹ đỡ đầu và đặc biệt với tiếng hát vút cao của ca đoàn giáo xứ Lái Thiêu. 

Các bài đọc lời Chúa trong thánh lễ hôm nay nhằm khuyên các tín hữu hãy luôn biết lắng nghe lời Chúa và đem ra thực hành. Cha Đa Minh nhắc nhở mọi người sống kết hiệp với Chúa và tuân giữ các giới răn của Chúa. Bất kể làm việc gì hãy tận tâm như làm cho chính Chúa và hết lòng yêu thương anh em, bởi có tình yêu chúng ta mới làm cho mọi việc thêm ý nghĩa. Thiên Chúa là Đấng thấu suốt mọi bí ẩn sẽ trả công lại cho từng người.

Trong thánh lễ, cha Đa Minh trao giấy chứng nhận cho các anh chị em lớp giáo lý hôn nhân. Các anh chị em đã có một thời gian học tập. Đó là thời gian thật ý nghĩa, vì có học mới hiểu để thực hành cho đúng theo chỉ dẫn của Giáo Hội. Trong ơn thánh Chúa mọi việc sẽ sinh hoa kết trái, làm nên một gia đình thánh góp phần vào Giáo Hội, xây dựng một xã hội văn minh, hạnh phúc.

Thánh lễ hôm nay ghi dấu vào trong tâm hồn các anh chị tân tòng một dấu ấn thiêng liêng. Xin  Thánh Thần thêm sức cho các anh chị được trung thành với ơn gọi mà Chúa đã trao cho từng người, cho Nước Chúa được rộng mở, khắp nơi được bình an.

Maria Nguyễn - Truyền thông Phú Cường
Album hình
 • Them_Suc_Gx_Lai_Thieu_2018
 • Them_Suc_Gx_Lai_Thieu_2018
 • Them_Suc_Gx_Lai_Thieu_2018
 • Them_Suc_Gx_Lai_Thieu_2018
 • Them_Suc_Gx_Lai_Thieu_2018
 • Them_Suc_Gx_Lai_Thieu_2018
 • Them_Suc_Gx_Lai_Thieu_2018
 • Them_Suc_Gx_Lai_Thieu_2018
 • Them_Suc_Gx_Lai_Thieu_2018
 • Them_Suc_Gx_Lai_Thieu_2018
 • Them_Suc_Gx_Lai_Thieu_2018
 • Them_Suc_Gx_Lai_Thieu_2018
 • Them_Suc_Gx_Lai_Thieu_2018
 • Them_Suc_Gx_Lai_Thieu_2018
 • Them_Suc_Gx_Lai_Thieu_2018