Clock-Time

Thánh Lễ Ban Bí Tích Thêm Sức, Rước Lễ Lần Đầu Và Tuyên Hứa Bao Đồng Tại Giáo Xứ Lộc Ninh

Hiện diện trong thánh lễ có cha Phêrô Phan Văn Toàn - Chánh xứ giáo xứ Lộc Ninh; cha Micae Hoàng Anh Tuấn - Phó xứ giáo xứ Lộc Ninh; cha Giêrônimô Nguyễn Linh Thao - Quản hạt giáo hạt Bình Long; cha Phaolô Lê Vinh Đởm - Chánh xứ giáo xứ Tân Thành; cha Gioan Kim Trần Văn Ngọc SCJ - Phó xứ giáo xứ Lộc Tấn. Tham dự thánh lễ còn có quí thầy, quí dì cùng cộng đoàn trong và ngoài giáo xứ Lộc Ninh...

TIN GIÁO PHẬN

THÁNH LỄ BAN BÍ TÍCH THÊM SỨC, RƯỚC LỄ LẦN ĐẦU VÀ TUYÊN HỨA BAO ĐỒNG TẠI GIÁO XỨ LỘC NINH

Với sự quan tâm chăm sóc của cha Chánh xứ Phêrô Phan Văn Toàn, cha Phó xứ Micae Hoàng Anh Tuấn, quí dì, quí giáo lý viên, huynh trưởng cùng quí phụ huynh, sau những thời gian được học hỏi về giáo lý, qua sự yêu thương của cha Chánh xứ Phêrô, Chúa nhật ngày 25 tháng 10 vừa qua, Đức cha Giuse Nguyễn Tấn Tước - Giám mục giáo phận Phú Cường - đã về với giáo xứ Lộc Ninh để chủ sự thánh lễ ban bí tích Thêm sức, rước lễ lần đầu và tuyên hứa Bao đồng cho các em thiếu nhi trong giáo xứ.

Hiện diện trong thánh lễ có cha Phêrô Phan Văn Toàn - Chánh xứ giáo xứ Lộc Ninh; cha Micae Hoàng Anh Tuấn - Phó xứ giáo xứ Lộc Ninh; cha Giêrônimô Nguyễn Linh Thao - Quản hạt giáo hạt Bình Long; cha Phaolô Lê Vinh Đởm - Chánh xứ giáo xứ Tân Thành; cha Gioan Kim Trần Văn Ngọc SCJ - Phó xứ giáo xứ Lộc Tấn. Tham dự thánh lễ còn có quí thầy, quí dì cùng cộng đoàn trong và ngoài giáo xứ Lộc Ninh.
 
Trong thánh lễ này, giáo xứ Lộc Ninh có 35 em lần đầu tiên được rước Chúa vào lòng, 41 em được lãnh nhận bí tích Thêm sức, 15 em tuyên hứa và được rước lễ trọng thể Bao đồng.

Cuối thánh lễ, một em thiếu nhi đã đại diện cho tất cả các em thiếu nhi trong giáo xứ tri ân Đức cha, cha chánh xứ, cha phó xứ, quí dì, quí giáo lý viên và huynh trưởng. Đồng thời, có những lẵng hoa làm món quà tri ân gửi tới Đức cha, cha chánh xứ, cha phó, quí dì và quí giáo lý viên, huynh trưởng.

Giêrônimô Nguyễn Văn Lệnh - Truyền thông Phú Cường

Album hình
 • GXLocNinh-RuocLeVaThemSuc2020
 • GXLocNinh-RuocLeVaThemSuc2020
 • GXLocNinh-RuocLeVaThemSuc2020
 • GXLocNinh-RuocLeVaThemSuc2020
 • GXLocNinh-RuocLeVaThemSuc2020
 • GXLocNinh-RuocLeVaThemSuc2020
 • GXLocNinh-RuocLeVaThemSuc2020
 • GXLocNinh-RuocLeVaThemSuc2020
 • GXLocNinh-RuocLeVaThemSuc2020
 • GXLocNinh-RuocLeVaThemSuc2020
 • GXLocNinh-RuocLeVaThemSuc2020
 • GXLocNinh-RuocLeVaThemSuc2020
 • GXLocNinh-RuocLeVaThemSuc2020
 • GXLocNinh-RuocLeVaThemSuc2020
 • GXLocNinh-RuocLeVaThemSuc2020
 • GXLocNinh-RuocLeVaThemSuc2020
 • GXLocNinh-RuocLeVaThemSuc2020
 • GXLocNinh-RuocLeVaThemSuc2020
 • GXLocNinh-RuocLeVaThemSuc2020
 • GXLocNinh-RuocLeVaThemSuc2020
 • GXLocNinh-RuocLeVaThemSuc2020
 • GXLocNinh-RuocLeVaThemSuc2020
 • GXLocNinh-RuocLeVaThemSuc2020
 • GXLocNinh-RuocLeVaThemSuc2020
 • GXLocNinh-RuocLeVaThemSuc2020
 • GXLocNinh-RuocLeVaThemSuc2020
 • GXLocNinh-RuocLeVaThemSuc2020
 • GXLocNinh-RuocLeVaThemSuc2020
 • GXLocNinh-RuocLeVaThemSuc2020
 • GXLocNinh-RuocLeVaThemSuc2020
 • GXLocNinh-RuocLeVaThemSuc2020
 • GXLocNinh-RuocLeVaThemSuc2020
 • GXLocNinh-RuocLeVaThemSuc2020
 • GXLocNinh-RuocLeVaThemSuc2020