Clock-Time

Thánh Lễ Cầu Cho Các Tín Hữu Qua Đời Tại Đất Thánh Lái Thiêu

Thánh lễ đồng tế cầu cho các tín hữu đã qua đời được cử hành tại đất thánh Lái Thiêu vào lúc 6 giờ sáng ngày 02-11-2018 do cha Đa Minh Nguyễn Ngọc Minh, cha Giuse Nguyễn Văn Thịnh, cha Phaolô Phạm Quốc Túy trong niềm xúc động của mỗi người...

TIN GIÁO PHẬN

THÁNH LỄ CẦU CHO CÁC TÍN HỮU QUA ĐỜI

TẠI ĐẤT THÁNH LÁI THIÊU

 
Thánh lễ đồng tế cầu cho các tín hữu đã qua đời được cử hành tại đất thánh Lái Thiêu vào lúc 6 giờ sáng ngày 02-11-2018 do cha Đa Minh Nguyễn Ngọc Minh, cha Giuse Nguyễn Văn Thịnh, cha Phaolô Phạm Quốc Túy trong niềm xúc động của mỗi người.

 

 
Qua bài Phúc Âm thánh Luca, trong bài giảng lễ, cha Đa Minh đã kể lại chuyện cách đây vài năm ở vùng Phan Thiết, những người đánh cá xa bờ, vội quay về trong thánh lễ ngày 02-11 cầu cho ông bà cha mẹ đã về cùng Chúa, vô tình tránh được cơn bão dữ. Thánh lễ rất quan trọng! Đối với những người đã chết, không còn làm gì được cho chính mình. Những tội đã gây ra trong vô thức hay vì hoàn cảnh mà cố tình nay đã kết thúc cuộc đời trong luyện tội, đang rất cần những lời cầu nguyện, mà người còn sống đôi khi chỉ nhớ đến họ một vài lần trong năm.Xin thương các linh hồn!
 
Bài giảng của cha Đa Minh trong buổi sáng nay nghe ngậm ngùi cho những người còn sống và đã chết trong một tình yêu, một đức tin cùng thông công với nhau. Để rồi, sau này khi ra đi, con cháu cũng sẽ cầu nguyện; các đẳng khi đã lên thiên đàng cũng sẽ cầu thay cho người còn sống được về nơi vinh phúc bên Chúa.

 

 
Những tín hữu đang sống có rất nhiều điều kiện để thương lấy các linh hồn bằng những hy sinh, dâng những thánh lễ, bằng chuỗi lời kinh Mân Côi, bằng việc bác ái, những hy sinh nhỏ nhất.
 
Xin hãy thương các linh hồn!
 
Maria Nguyễn – Truyền thông Phú Cường

Album hình
 • GxLaiThieuDatThanh2018
 • GxLaiThieuDatThanh2018
 • GxLaiThieuDatThanh2018
 • GxLaiThieuDatThanh2018
 • GxLaiThieuDatThanh2018
 • GxLaiThieuDatThanh2018
 • GxLaiThieuDatThanh2018
 • GxLaiThieuDatThanh2018
 • GxLaiThieuDatThanh2018
 • GxLaiThieuDatThanh2018
 • GxLaiThieuDatThanh2018
 • GxLaiThieuDatThanh2018