Clock-Time

Thánh Lễ Cầu Nguyện Cho Các Cố Giám Mục, Linh Mục, Tu Sĩ Nam Nữ Đã Qua Đời Tại Đất Thánh Các Linh Mục Giáo Xứ Bến Sắn

Trong tâm tình thảo hiếu và kính yêu các ngài, vào lúc 7 giờ 30 ngày 03/11/2017, Đức cha Giuse Nguyễn Tấn Tước - Giám mục Phú Cường, cùng cha Tổng Đại diện và quý cha trong giáo hạt Phú Cường, đã đến dâng thánh lễ cầu cho quý Giám mục, linh mục giáo phận Phú Cường...

TIN GIÁO PHẬN

THÁNH LỄ CẦU NGUYỆN CHO CÁC CỐ GIÁM MỤC,

LINH MỤC, TU SĨ NAM NỮ ĐÃ QUA ĐỜI

TẠI ĐẤT THÁNH CÁC LINH MỤC

 
Việc kính nhớ và cầu nguyện xin lễ cho người đã qua đời là một nghĩa cử cao đẹp của người Công Giáo; và còn cao đẹp hơn khi mọi tín hữu nhớ đến và tham dự thánh lễ cầu nguyện cho các vị Giám mục, linh mục, quý tu sĩ và bà con giáo dân đã qua đời. 

Trong tâm tình thảo hiếu và kính yêu các ngài, vào lúc 7 giờ 30 ngày 03/11/2017, Đức cha Giuse Nguyễn Tấn Tước - Giám mục Phú Cường, cùng cha Tổng Đại diện và quý cha trong giáo hạt Phú Cường, đã đến dâng thánh lễ cầu cho quý Giám mục, linh mục giáo phận Phú Cường và bà con giáo dân đã qua đời tại đất thánh các linh mục giáo xứ Bến Sắn. 

 


Tham dự thánh lễ này còn có sự hiện diện của quý tu sĩ, thân nhân ân nhân và bà con giáo dân trong giáo xứ, tất cả cùng quy tụ về đây từ rất sớm cùng nguyện kinh cầu nguyện cho các Giám mục, linh mục giáo phận Phú Cường và bà con giáo dân đã qua đời.
 


Trong bài giảng, Đức cha Giuse đã làm nổi bật lên niềm tin Kitô giáo khi tin tưởng cậy trông vào Thiên Chúa hằng sống, sự chết chỉ là một kết thúc tạm thời để ta được sống mãi trong Chúa Giêsu Phục Sinh. Nhờ sự dâng lễ, cầu nguyện của mỗi tín hữu mà quý Đức cha, quý cha, quý tu sĩ, bà con giáo dân và quý ân nhân đã ra đi sẽ không chết nhờ vào niềm tin Đức Giêsu Kitô phục sinh. Chính điều này đã làm chúng ta tin tưởng rằng các ngài sẽ được sống và hạnh phúc trong Chúa, Đấng mà các ngài đã một mực đi theo trong ơn gọi của mình. Như hạt lúa mì phải chết đi mới sinh nhiều hoa trái, quý cố Giám mục, linh mục, tu sĩ hay bất cứ người Kitô hữu nào cũng phải chết đi cho tội riêng và tình yêu Chúa Kitô, các ngài chấp nhận chết theo như trật tự tư nhiên và chờ đợi ngày Chúa quang lâm. Hôm nay người tín hữu cầu nguyện cho các ngài chính cũng là cầu nguyện cho mình.

Sau bài hát kết lễ, Đức cha Giuse cùng quý cha và cộng đoàn đã đến niệm hương và rảy nước thánh trên mộ phần của các cha. Thánh lễ kết thúc vào lúc 8 giờ 30.

Maria Nguyễn Hiếu - Truyền thông Phú Cường

Album hình
 • GxBenSanThanhLeCauChoGiamMucLinhMuc2017
 • GxBenSanThanhLeCauChoGiamMucLinhMuc2017
 • GxBenSanThanhLeCauChoGiamMucLinhMuc2017
 • GxBenSanThanhLeCauChoGiamMucLinhMuc2017
 • GxBenSanThanhLeCauChoGiamMucLinhMuc2017
 • GxBenSanThanhLeCauChoGiamMucLinhMuc2017
 • GxBenSanThanhLeCauChoGiamMucLinhMuc2017
 • GxBenSanThanhLeCauChoGiamMucLinhMuc2017
 • GxBenSanThanhLeCauChoGiamMucLinhMuc2017
 • GxBenSanThanhLeCauChoGiamMucLinhMuc2017
 • GxBenSanThanhLeCauChoGiamMucLinhMuc2017
 • GxBenSanThanhLeCauChoGiamMucLinhMuc2017
 • GxBenSanThanhLeCauChoGiamMucLinhMuc2017
 • GxBenSanThanhLeCauChoGiamMucLinhMuc2017
 • GxBenSanThanhLeCauChoGiamMucLinhMuc2017