Clock-Time

Thánh Lễ Cầu Nguyện Cho Cha Cố Phaolô Trần Hữu Phúc

Vào lúc 15g00 giờ ngày 10/4/2018, cha Gioan Võ Hoàn Sinh - Chánh xứ Tây Ninh, cũng là cha Hạt trưởng hạt Tây Ninh - đã chủ tế thánh lễ cầu nguyện cho cha cố Phaolô Trần Hữu Phúc. Cùng đồng tế với cha Gioan có cha Phaolô Nguyễn Hồng Phong - Chánh xứ giáo xứ Suối Đá (nghĩa tử của cha cố Phaolô)...

TIN GIÁO PHẬN

THÁNH LỄ CẦU NGUYỆN CHO

CHA CỐ PHAOLÔ TRẦN HỮU PHÚC


 

Sau khi hay tin cha cố Phaolô Trần Hữu Phúc được Chúa gọi về vào lúc 14g00 Chúa Nhật Lòng Chúa Thương Xót vào ngày 08 tháng 4 năm 2018, tại giáo xứ Bình Nguyên, đã có nhiều cộng đoàn và giáo dân của giáo xứ Tây Ninh đã đến viếng, cầu nguyện cho cha cố Phaolo sớm hưởng nhan thánh Chúa.
 


Vào lúc 15g00 giờ ngày 10/4/2018, cha Gioan Võ Hoàn Sinh - Chánh xứ Tây Ninh, cũng là cha Hạt trưởng hạt Tây Ninh - đã chủ tế thánh lễ cầu nguyện cho cha cố Phaolô Trần Hữu Phúc. Cùng đồng tế với cha Gioan có cha Phaolô Nguyễn Hồng Phong - Chánh xứ giáo xứ Suối Đá (nghĩa tử của cha cố Phaolô) và cha Phaolô Trọng hiện đang hưu trí tại giáo xứ Suối Đá. Trong thánh lễ còn có sự tham dự của đông đảo tu sĩ, thân nhân, đặc biệt là bà con giáo dân giáo xứ Tây Ninh, giáo xứ Suối Đá - là những nơi mà gần 20 năm linh mục ngài đã dấn thân phục vụ.

Trước khi bắt đầu thánh lễ, cha Gioan Võ Hoàn Sinh đã nói lên tâm tình của cha với cha cố Phaolô từ những ngày còn học tu đức trước khi làm linh mục; cũng như trong những ngày cha và cha cố Phaolô cùng về phục vụ tại giáo hạt Tây Ninh.

 


Trong bài giảng lễ, cha Gioan chia sẻ với cộng đoàn về những khổ nhọc trong quá trình dấn thân theo Chúa. Cha Gioan cũng cho mọi người hiểu rằng nỗi buồn của người linh mục không phải là bị giáo dân chửi rủa; bị các con chiên coi thường, v.v. mà là khi các con chiên của mình đã không sống theo ý Chúa.

Trước khi kết thúc thánh lễ, cha Gioan có lời cảm ơn đến cha Giuse Trương Công Thành - Giám đốc Nhà nghỉ dưỡng linh mục giáo phận Phú Cường; Trưởng ban tang lễ - đã tạo điều kiện cho quý cha và cộng đoàn dâng lễ cầu nguyện cho cha cố Phaolô.

Thánh lễ kết thúc, bà con giáo dân giáo xứ Tây Ninh và giáo xứ Suối Đá lưu luyến bên linh cữu của cha cố Phaolô với những lời thầm thì nguyện cầu.

Giuse Nguyễn Hữu Lộc –Truyền thông Phú Cường
 

Album hình
 • GxBinhNguyenThanhLeCauChoChaSoPhaolo2018
 • GxBinhNguyenThanhLeCauChoChaSoPhaolo2018
 • GxBinhNguyenThanhLeCauChoChaSoPhaolo2018
 • GxBinhNguyenThanhLeCauChoChaSoPhaolo2018
 • GxBinhNguyenThanhLeCauChoChaSoPhaolo2018
 • GxBinhNguyenThanhLeCauChoChaSoPhaolo2018
 • GxBinhNguyenThanhLeCauChoChaSoPhaolo2018
 • GxBinhNguyenThanhLeCauChoChaSoPhaolo2018
 • GxBinhNguyenThanhLeCauChoChaSoPhaolo2018
 • GxBinhNguyenThanhLeCauChoChaSoPhaolo2018
 • GxBinhNguyenThanhLeCauChoChaSoPhaolo2018
 • GxBinhNguyenThanhLeCauChoChaSoPhaolo2018
 • GxBinhNguyenThanhLeCauChoChaSoPhaolo2018
 • GxBinhNguyenThanhLeCauChoChaSoPhaolo2018
 • GxBinhNguyenThanhLeCauChoChaSoPhaolo2018
 • GxBinhNguyenThanhLeCauChoChaSoPhaolo2018
 • GxBinhNguyenThanhLeCauChoChaSoPhaolo2018
 • GxBinhNguyenThanhLeCauChoChaSoPhaolo2018