Clock-Time

Thánh Lễ Đêm Giao Thừa Tại Giáo Xứ Lái Thiêu

Vào lúc 21g30 ngày 04-02-2019, cha sở Đa Minh Nguyễn Ngọc Minh cùng bà con giáo dân giáo xứ Lái Thiêu cử hành thánh lễ trong bầu khí sốt sắng......

TIN GIÁO PHẬN

THÁNH LỄ ĐÊM GIAO THỪA TẠI GIÁO XỨ LÁI THIÊU

 
Thánh lễ đêm Giao thừa mang một ý nghĩa sâu sa, trong giờ khắc cuối cùng của một năm cũ, mọi sự đều chuẩn bị sẵn sàng bước sang năm mới, lời tạ ơn được dâng lên như hy lễ trước tòa Chúa. Trong tâm tình đó, vào lúc 21g30 ngày 04-02-2019, cha sở Đa Minh Nguyễn Ngọc Minh cùng bà con giáo dân giáo xứ Lái Thiêu cử hành thánh lễ trong bầu khí sốt sắng.
 
Vẫn còn đó những người giờ này còn buôn bán ngoài đường, việc nhà chưa xong hay đi đón giao thừa với màu áo mới, nhưng đa số bà con giáo dân giáo xứ Lái Thiêu mau bước đến thánh đường để dự lễ.

 

 
Đoạn Tin Mừng thánh Luca, diễn tả Mẹ Maria đến thăm bà Isabet, hài nhi liền nhảy mừng trong lòng bà. Lời của Mẹ Maria: "Linh hồn tôi ngợi khen Chúa…", qua lời Mẹ, cha giảng lễ đặt ra nhiều câu hỏi, và được sự hưởng ứng của bà con, các em thiếu nhi giơ tay trả lời, để nhận bao lì xì có lộc thánh. Câu hỏi gợi ý cho nhiều người và từng câu trả lời đã có một kết luận như sau:
 
Mẹ Maria chấp nhận ý Chúa trong niềm vui ẩn dấu sự hy sinh, sự khiêm nhượng nơi tâm hồn Mẹ. Mẹ tạ ơn Chúa trong mọi hoàn cảnh. Cha giảng lễ muốn mọi người hãy bước sang năm mới trong niềm vui, đừng bao giờ có ý nghĩa tiêu cực khi đứng trước mọi vấn đề, hãy lạc quan tin tưởng vào Chúa, và yêu mến Chúa hết lòng, có như thế mỗi người mới có thể mến yêu anh chị em.

 

 
Xin tạ ơn Chúa vì muôn hồng ân Ngài hằng thương ban trên từng người, từng gia đình trong xứ đạo, càng thêm tuổi càng thêm khôn ngoan. Xin cảm ơn Mẹ với bao hồng ân Chúa ban cho mỗi người qua lời cầu bàu của Mẹ, xin noi gương các nhân đức của Mẹ yên vui trong năm mới, hiệp thông trong đức ái để được trọn lành hơn, sốt mến Chúa mỗi ngày một hơn.
 
Maria Nguyễn – Truyền thông Phú Cường

Album hình
 • GXLaiThieu-ThanhLeGiaoThua
 • GXLaiThieu-ThanhLeGiaoThua
 • GXLaiThieu-ThanhLeGiaoThua
 • GXLaiThieu-ThanhLeGiaoThua
 • GXLaiThieu-ThanhLeGiaoThua
 • GXLaiThieu-ThanhLeGiaoThua
 • GXLaiThieu-ThanhLeGiaoThua
 • GXLaiThieu-ThanhLeGiaoThua
 • GXLaiThieu-ThanhLeGiaoThua
 • GXLaiThieu-ThanhLeGiaoThua
 • GXLaiThieu-ThanhLeGiaoThua
 • GXLaiThieu-ThanhLeGiaoThua
 • GXLaiThieu-ThanhLeGiaoThua
 • GXLaiThieu-ThanhLeGiaoThua
 • GXLaiThieu-ThanhLeGiaoThua
 • GXLaiThieu-ThanhLeGiaoThua
 • GXLaiThieu-ThanhLeGiaoThua
 • GXLaiThieu-ThanhLeGiaoThua
 • GXLaiThieu-ThanhLeGiaoThua
 • GXLaiThieu-ThanhLeGiaoThua
 • GXLaiThieu-ThanhLeGiaoThua