Clock-Time

Thánh lễ khánh thành Nhà Mục vụ Giáo xứ Lộc Ninh

Chúa Nhật ngày 01/10/2017, Đức cha Phêrô Trần Đình Tứ - Nguyên Giám mục Giáo phận Phú Cường, đã về với Giáo xứ Lộc Ninh để cử hành Thánh lễ kính Đức Mẹ Mân Côi; đồng thời cắt băng khánh thành và làm phép nhà mục vụ của giáo xứ vừa mới hoàn thành...
TIN GIÁO PHẬN

THÁNH LỄ KHÁNH THÀNH NHÀ MỤC VỤ GIÁO XỨ LỘC NINH


Chúa Nhật ngày 01/10/2017, Đức cha Phêrô Trần Đình Tứ - Nguyên Giám mục Giáo phận Phú Cường, đã về với Giáo xứ Lộc Ninh để cử hành Thánh lễ kính Đức Mẹ Mân Côi; đồng thời cắt băng khánh thành và làm phép nhà mục vụ của giáo xứ vừa mới hoàn thành.
 

Buổi sáng ngày Chúa Nhật với bao niềm hân hoan của Giáo xứ Lộc Ninh khi được Đức cha Phêrô cử hành nghi lễ khánh thành và làm phép ngôi nhà chung của giáo xứ. Dải băng khánh thành nhà xứ đã được Đức cha Phêrô, cha Phaolô Lê Vinh Đởm – Nguyên Chánh xứ Giáo xứ Lộc Ninh, và cha Phêrô Phan Văn Toàn -  Chánh xứ Giáo xứ Lộc Ninh, cùng cắt ra. Tiếp đến, Đức cha Phêrô đã làm phép ngôi nhà mục vụ của giáo xứ.
 

Sau nghi thức khánh thành và làm phép nhà, Đức cha Phêrô cùng quý cha đồng tế và đoàn rước tiến vào nhà thờ trong tiếng kèn rộn ràng và bài ca nhập lễ. Thánh lễ diễn ra với không khí nghiêm trang và sốt sắng cùng bài giảng của Đức cha Phêrô về vai trò của Đức Mẹ trong công trình cứu chuộc của Thiên Chúa và ý nghĩ của lời kinh Mân Côi.
 

Kết thúc Thánh lễ, vị đại diện hội đồng mục vụ đã có đôi lời tri ân tới Đức cha Phêrô, cha Phaolô nguyên chánh xứ, cha Phêrô chánh xứ Giáo xứ Lộc Ninh cùng quý ân nhân và toàn thể cộng đoàn. Cùng đó, đại diện phía chính quyền huyện Lộc Ninh cũng đã có lẵng hoa chúc mừng cha Phêrô cùng giáo xứ. Thánh lễ kết thúc với phép lành cuối lễ.
 

Xin Thiên Chúa qua lời cầu bầu của Mẹ Maria ban cho giáo xứ chúng con muôn ơn lành và được phát triển để mỗi ngày có thể làm cho nước Chúa mỗi ngày một lớn lên trong ơn nghĩa của Chúa.

Hiêrônimô Nguyễn Văn Lệnh.
Album hình
 • GxLocNinhKhanhThanhNhaMucVu2017
 • GxLocNinhKhanhThanhNhaMucVu2017
 • GxLocNinhKhanhThanhNhaMucVu2017
 • GxLocNinhKhanhThanhNhaMucVu2017
 • GxLocNinhKhanhThanhNhaMucVu2017
 • GxLocNinhKhanhThanhNhaMucVu2017
 • GxLocNinhKhanhThanhNhaMucVu2017
 • GxLocNinhKhanhThanhNhaMucVu2017
 • GxLocNinhKhanhThanhNhaMucVu2017
 • GxLocNinhKhanhThanhNhaMucVu2017
 • GxLocNinhKhanhThanhNhaMucVu2017
 • GxLocNinhKhanhThanhNhaMucVu2017
 • GxLocNinhKhanhThanhNhaMucVu2017
 • GxLocNinhKhanhThanhNhaMucVu2017
 • GxLocNinhKhanhThanhNhaMucVu2017
 • GxLocNinhKhanhThanhNhaMucVu2017
 • GxLocNinhKhanhThanhNhaMucVu2017
 • GxLocNinhKhanhThanhNhaMucVu2017
 • GxLocNinhKhanhThanhNhaMucVu2017
 • GxLocNinhKhanhThanhNhaMucVu2017
 • GxLocNinhKhanhThanhNhaMucVu2017
 • GxLocNinhKhanhThanhNhaMucVu2017
 • GxLocNinhKhanhThanhNhaMucVu2017
 • GxLocNinhKhanhThanhNhaMucVu2017
 • GxLocNinhKhanhThanhNhaMucVu2017