Clock-Time

Thánh lễ kỷ niệm cung hiến thánh đường giáo xứ Lộc Ninh

Thứ Tư ngày 07/12/2016, Giáo xứ Lộc Ninh cử hành Thánh lễ kỷ niệm ngày cung hiến thánh đường Giáo xứ Lộc Ninh.
TIN GIÁO PHẬN

THÁNH LỄ KỶ NIỆM CUNG HIẾN
 
THÁNH ĐƯỜNG GIÁO XỨ LỘC NINH

 
Thứ Tư ngày 07/12/2016, Giáo xứ Lộc Ninh cử hành Thánh lễ kỷ niệm ngày cung hiến thánh đường Giáo xứ Lộc Ninh.
 

Giáo xứ Lộc Ninh thuộc Giáo hạt Bình Long, nằm về hướng Bắc của Giáo phận Phú Cường. Sau bao khó khăn vì thiếu vắng chủ chăn, năm 1994 Đức cha Luy Hà Kim Danh bổ nhiệm cha Phaolô Lê Vinh Đởm làm chánh xứ Giáo xứ Lộc Ninh. Vào tháng 5 năm 1994, chính quyền địa phương đã chuyển đổi khu đất rộng 4000 m2 để xây dựng nhà thờ. Tháng 01 năm 1998, Thánh lễ đặt viên đá đầu tiên xây dựng thánh đường Giáo xứ Lộc Ninh được cử hành; sau gần hai năm xây dựng, vào ngày 07 tháng 12 năm 1999, Đức cha Phêrô Trần Đình Tứ đã long trọng chủ sự Thánh lễ cung hiến thánh đường Giáo xứ Lộc Ninh.
 

Vào 5g30 sáng thứ Tư ngày 07/12/2016, cha Phêrô Phan Văn Toàn cùng toàn thể giáo dân Giáo xứ Lộc Ninh đã long trọng cử hành Thánh lễ kỷ niệm 16 năm ngày cung hiến thánh đường của giáo xứ.  

Sau 17 năm xây dựng, dưới sự điều hành của cha Phaolô Lê Vinh Đởm và gần đây là cha Phêrô Phan Văn Toàn, bộ mặt giáo xứ đã từng được hoàn thiện và phát triển, với việc kiến thiết xây dựng các công trình phục vụ cho việc sinh hoạt của giáo xứ như nhà xứ, nhà giáo lý, đổ bê-tông sân nhà thờ, và các công trình phụ trợ, v.v.

 

Tạ ơn Chúa vì biết bao ơn lành và tình thương Chúa đã ban cho Giáo xứ Lộc Ninh thân yêu.