Clock-Time

Thánh Lễ Kỷ Niệm Năm Hôn Phối Tại Giáo Xứ Sơn Lộc

Chiều ngày 30/12/2016, tại Giáo xứ Sơn Lộc, đã diễn ra Thánh lễ tạ ơn kỷ niệm 25 năm, 40 năm,50 năm hôn phối của các gia đình thật nồng ấm và trang trọng...
TIN GIÁO PHẬN

THÁNH LỄ KỶ NIỆM NĂM HÔN PHỐI

TẠI GIÁO XỨ SƠN LỘC


Chiều ngày 30/12/2016, tại Giáo xứ Sơn Lộc, đã diễn ra Thánh lễ tạ ơn kỷ niệm 25 năm, 40 năm,50 năm hôn phối của các gia đình thật nồng ấm và trang trọng.

Thánh lễ được cha xứ Simon chủ tế, tham dự có 11 gia đình gồm: 1 gia đình kỷ niệm 50 năm, 5 gia đình kỷ niệm 40 năm, 5 gia đình kỷ niệm 25 năm hôn phối cùng nhiều con cháu và bà con giáo dân trong xứ ước khoảng 700 người.

Mở đầu Thánh lễ, cha chủ tế mời gọi cộng đoàn hiệp ý dâng Thánh lễ kính Thánh Gia Thất và tạ ơn Thiên Chúa vì những hồng ân Chúa đã ban cho các gia đình trong giáo xứ kỷ niệm hôn phối.

 

Trong bài giảng lễ, cha chủ tế chia sẻ: Đứng trước thực trạng đang xuống cấp trầm trọng về nhân bản, đạo đức và tâm linh, Hội đồng Giám mục Việt Nam đã đề ra ba năm 2017, 2018 và 2019 là năm gia đình, nhằm nâng cao đời sống gia đình trong các khía cạnh trên. Giáo Hội mời gọi mỗi người chiêm ngắm gia đình thánh là mẫu gương cho mọi gia đình trên thế giới, cách riêng cho các gia đình Công giáo. Hôm nay, Giáo xứ Sơn Lộc có 11 gia đình cùng với con cái, cháu chắt quy tụ nơi đây để tạ ơn Thiên Chúa trong 25 năm,40 năm và 50 năm qua, Chúa đã tương và nâng đỡ trong đời sống gia đình. 

Xin Thiên Chúa chúc lành cho các gia đình và giúp từng gia đình luôn biết sống hạnh phúc bên nhau.

Tôma Đỗ Lộc Sơn – Truyền thông giáo phận