Clock-Time

Thánh Lễ Mừng Kính Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp Tại Thánh Đường Giáo Xứ Phong Cốc

Vào lúc 15g00 ngày 06/11/2019, thánh đường giáo xứ Phong Cốc, vinh dự và diễm phúc, được chọn là nơi để cử hành thánh lễ mừng kính Đức Mẹ hằng cứu giúp hằng tháng của Hội Đức Mẹ hằng cứu giúp giáo hạt Tây Ninh

TIN GIÁO PHẬN

THÁNH LỄ MỪNG KÍNH ĐỨC MẸ HẰNG CỨU GIÚP TẠI THÁNH ĐƯỜNG GIÁO XỨ PHONG CỐC

Vào lúc 15g00 ngày 06/11/2019, thánh đường giáo xứ Phong Cốc, vinh dự và diễm phúc, được chọn là nơi để cử hành thánh lễ mừng kính Đức Mẹ hằng cứu giúp hằng tháng của Hội Đức Mẹ hằng cứu giúp giáo hạt Tây Ninh.
 
Trước thánh lễ, có giờ khấn Đức Mẹ hằng cứu giúp. Khai mạc giờ khấn Đức Mẹ, đại diện các giáo xứ trong giáo hạt Tây Ninh có những bông hoa nhỏ bé dâng tiến lên Mẹ.
 
Thánh lễ được cử hành vào lúc 15g30, dưới sự chủ tế của cha thuộc Dòng Chúa Cứu Thế đang phục vụ tại Tây Ninh và cùng đồng tế với ngài có cha cũng thuộc Dòng Chúa Cứu Thế đang phục vụ tại Tây Ninh.

 

 
Qua bài chia sẻ của cha chủ tế, mọi người tham dự thánh lễ có thể hiểu thêm về tháng Mười Một - tháng mà Giáo Hội muốn mọi người tín hữu hướng về tổ tiên và các linh hồn nơi luyện ngục. Ngài cũng nhấn mạnh về đức ái của mọi người tín hữu thông qua hình ảnh ngọn dầu trong bài Tin Mừng nói về dụ ngôn năm cô khôn ngoan và năm cô dại khờ.
 
Thánh lễ kết thúc vào lúc 16g30, trong sự phấn khởi và hân hoan của mọi thành phần dân Chúa. Sau thánh lễ, hai cha cùng với cộng đoàn đọc kinh cầu nguyện cho các linh hồn nơi luyện ngục và cho ông bà tổ tiên của mỗi người tại thánh đường giáo xứ Phong Cốc.
 
Giuse Trần Văn và Anna Thuỳ Dung – Truyền thông Phú Cường

Album hình
  • GxPhongCoc-LeDucMeHangCuuGiup
  • GxPhongCoc-LeDucMeHangCuuGiup
  • GxPhongCoc-LeDucMeHangCuuGiup
  • GxPhongCoc-LeDucMeHangCuuGiup
  • GxPhongCoc-LeDucMeHangCuuGiup
  • GxPhongCoc-LeDucMeHangCuuGiup
  • GxPhongCoc-LeDucMeHangCuuGiup
  • GxPhongCoc-LeDucMeHangCuuGiup
  • GxPhongCoc-LeDucMeHangCuuGiup