Clock-Time

Thánh Lễ Mừng Kính Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp Tại Thánh Đường Giáo Xứ Phong Cốc

Vào lúc 14g30 ngày 04/11/2020, thánh đường giáo xứ Phong Cốc vinh dự và diễm phúc được chọn là nơi để cử hành thánh lễ mừng kính Đức Mẹ hằng cứu giúp hằng tháng của Hội Đức Mẹ hằng cứu giúp của giáo hạt Tây Ninh...

TIN GIÁO PHẬN

THÁNH LỄ MỪNG KÍNH ĐỨC MẸ HẰNG CỨU GIÚP TẠI THÁNH ĐƯỜNG GIÁO XỨ PHONG CỐC

Vào lúc 14g30 ngày 04/11/2020, thánh đường giáo xứ Phong Cốc vinh dự và diễm phúc được chọn là nơi để cử hành thánh lễ mừng kính Đức Mẹ hằng cứu giúp hằng tháng của Hội Đức Mẹ hằng cứu giúp của giáo hạt Tây Ninh.
 
Trước thánh lễ, có giờ khấn Đức Mẹ hằng cứu giúp. Khai mạc giờ khấn Đức Mẹ, là những chuỗi hạt Mân Côi và những lời giáo huấn của quý cha đặc trách Hội Đức Mẹ hằng cứu giúp.
 
Thánh lễ được cử hành vào lúc 15g00, dưới sự chủ tế của cha Giuse Nguyễn Khánh Sơn – Đặc trách Hội Đức Mẹ; và đồng tế với ngài có cha Anphongso Trần Ngọc Hướng – Đặc trách Giới Trẻ thừa sai DCCT miền Nam, thuộc DCCT Sài Gòn.

Qua bài chia sẻ của cha Anphongso, mọi người tham dự thánh lễ có thể hiểu thêm về tháng Mười Một - tháng mà Giáo Hội muốn mọi người tín hữu hướng về tổ tiên và các linh hồn nơi luyện ngục, cùng các nạn nhân của vùng bị lũ lụt. Nguyện xin Chúa ban muôn hồng ân xuống các linh hồn, các hội viên và các nạn nhân bị lũ lụt.

Thánh lễ kết thúc vào lúc 16g15, trong sự phấn khởi và hân hoan của mọi thành phần dân Chúa. Sau thánh lễ, hai cha cùng với cộng đoàn đọc kinh cầu nguyện cho các linh hồn nơi luyện ngục và cho ông bà tổ tiên của mỗi người tại thánh đường giáo xứ Phong Cốc.
 
Giuse Trần Văn và Anna Thuỳ Dung – Truyền thông Phú Cường

Album hình
 • GxPhongCoc-LeDucMeHangCuuGiup2020
 • GxPhongCoc-LeDucMeHangCuuGiup2020
 • GxPhongCoc-LeDucMeHangCuuGiup2020
 • GxPhongCoc-LeDucMeHangCuuGiup2020
 • GxPhongCoc-LeDucMeHangCuuGiup2020
 • GxPhongCoc-LeDucMeHangCuuGiup2020
 • GxPhongCoc-LeDucMeHangCuuGiup2020
 • GxPhongCoc-LeDucMeHangCuuGiup2020
 • GxPhongCoc-LeDucMeHangCuuGiup2020
 • GxPhongCoc-LeDucMeHangCuuGiup2020
 • GxPhongCoc-LeDucMeHangCuuGiup2020
 • GxPhongCoc-LeDucMeHangCuuGiup2020
 • GxPhongCoc-LeDucMeHangCuuGiup2020
 • GxPhongCoc-LeDucMeHangCuuGiup2020
 • GxPhongCoc-LeDucMeHangCuuGiup2020
 • GxPhongCoc-LeDucMeHangCuuGiup2020
 • GxPhongCoc-LeDucMeHangCuuGiup2020