Clock-Time

Thánh Lễ Mừng Kỷ Niệm 21 Năm Thụ Phong Linh Mục Của Cha Đa Minh Lương Đức Toàn

Vào lúc 4g30 ngày 05/02/2020, bà con giáo dân giáo xứ Phong Cốc mừng lễ kỷ niệm 21 năm thụ phong linh mục của cha Đa Minh Lương Đức Toàn - Chánh xứ giáo xứ Phong Cốc

TIN GIÁO PHẬN

THÁNH LỄ MỪNG KỶ NIỆM 21 NĂM THỤ PHONG LINH MỤC CỦA CHA ĐA MINH LƯƠNG ĐỨC TOÀN

 
Vào lúc 4g30 ngày 05/02/2020, bà con giáo dân giáo xứ Phong Cốc mừng lễ kỷ niệm 21 năm thụ phong linh mục của cha Đa Minh Lương Đức Toàn - Chánh xứ giáo xứ Phong Cốc.
 
Khởi đầu thánh lễ là cuộc rước cha chánh xứ từ phòng thánh tiến lên cung thánh. Trong đoàn rước gồm đại diện các ban ngành đoàn thể trong giáo xứ, quý tu sĩ, cha Phêrô và cuối cùng là cha chánh xứ.
 
Qua bài chia sẻ của cha Phêrô, giúp mọi người tham dự thánh lễ hiểu thêm về đời sống ơn gọi tu trì và đặc biệt hơn là sứ vụ linh mục. Cha Phêrô mời gọi mọi người thêm lời cầu nguyện cho các linh mục để các ngài luôn sống xứng đáng trong ơn gọi và sứ mệnh của mình.

 

 
Sau lời nguyện hiệp lễ, vị đại diện cho giáo xứ có lời chúc mừng đến với cha chánh xứ trong ngày kỉ niệm 21 năm thụ phong linh mục của ngài. Giáo xứ cũng có lẵng hoa tươi dâng lên cha chánh xứ trong dịp đặc biệt này.
 
Thánh lễ kết thúc vào lúc 6g00 trong sự hân hoan phấn khởi của toàn thể thành phần dân Chúa.
 
Anna Thuỳ Dung – Truyền thông Phú Cường

Album hình
 • GxPhongCoc-21NamLinhMucChaToan
 • GxPhongCoc-21NamLinhMucChaToan
 • GxPhongCoc-21NamLinhMucChaToan
 • GxPhongCoc-21NamLinhMucChaToan
 • GxPhongCoc-21NamLinhMucChaToan
 • GxPhongCoc-21NamLinhMucChaToan
 • GxPhongCoc-21NamLinhMucChaToan
 • GxPhongCoc-21NamLinhMucChaToan
 • GxPhongCoc-21NamLinhMucChaToan
 • GxPhongCoc-21NamLinhMucChaToan
 • GxPhongCoc-21NamLinhMucChaToan
 • GxPhongCoc-21NamLinhMucChaToan
 • GxPhongCoc-21NamLinhMucChaToan
 • GxPhongCoc-21NamLinhMucChaToan
 • GxPhongCoc-21NamLinhMucChaToan
 • GxPhongCoc-21NamLinhMucChaToan
 • GxPhongCoc-21NamLinhMucChaToan
 • GxPhongCoc-21NamLinhMucChaToan
 • GxPhongCoc-21NamLinhMucChaToan
 • GxPhongCoc-21NamLinhMucChaToan
 • GxPhongCoc-21NamLinhMucChaToan
 • GxPhongCoc-21NamLinhMucChaToan
 • GxPhongCoc-21NamLinhMucChaToan
 • GxPhongCoc-21NamLinhMucChaToan
 • GxPhongCoc-21NamLinhMucChaToan
 • GxPhongCoc-21NamLinhMucChaToan
 • GxPhongCoc-21NamLinhMucChaToan
 • GxPhongCoc-21NamLinhMucChaToan
 • GxPhongCoc-21NamLinhMucChaToan
 • GxPhongCoc-21NamLinhMucChaToan
 • GxPhongCoc-21NamLinhMucChaToan
 • GxPhongCoc-21NamLinhMucChaToan
 • GxPhongCoc-21NamLinhMucChaToan