Clock-Time

THÁNH LỄ MỪNG NĂM THÁNH - TÔN VINH CÁC THÁNH TỬ ĐẠO VIỆT NAM

THÁNH LỄ MỪNG NĂM THÁNH - TÔN VINH CÁC THÁNH TỬ ĐẠO VIỆT NAM - Thánh Phêrô Đoàn Công Quý tại giáo xứ Búng...