Clock-Time

Thánh lễ nhận nhiệm sở mới của Cha Phaolô Lê Vinh Đởm

Vào lúc 9g30 ngày 19/7/2016, cộng đoàn dân Chúa Giáo xứ Lộc Thiện chào đón cha sở mới - Cha Phaolô Lê Vinh Đởm.
TIN GIÁO PHẬN

THÁNH LỄ NHẬN NHIỆM SỞ MỚI

CỦA CHA PHAOLÔ LÊ VINH ĐỞM


TẠI GIÁO XỨ LỘC THIỆN, GIÁO HẠT BÌNH LONG


 
Vào lúc 9g30 ngày 19/7/2016, cộng đoàn dân Chúa Giáo xứ  Lộc Thiện chào đón cha sở  mới - Cha Phaolô Lê Vinh Đởm.

Thánh lễ nhận nhiệm sở mới của cha Phaolô được cử hành long trọng do Đức cha Giuse Nguyễn Tấn Tước chủ lễ, cùng đồng tế có cha Chưởng ấn Gioan B. Phạm Quý Trọng, cha quản hạt, nhiều cha trong giáo phận.

Trong Thánh lễ còn có sự hiện diện của qu‎ý tu sĩ nam nữ, thân nhân và họ hàng đồng hương của cha Phaolô nơi Giáo xứ Thala, cùng đông đảo bà con thuộc Giáo xứ Lộc Thiện và Lộc Ninh.

 

 
Lộc Thiện là một giáo xứ nhỏ bé thuộc vùng rừng núi Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước, trong địa bàn Giáo hạt Bình Long, Giáo phận Phú Cường. Tháng 02/2005, cha Phêrô Phan Văn Toàn được bổ nhiệm làm cha phó Giáo xứ Tích Thiện, phụ trách Giáo xứ Lộc Thiện.

Ngày 23/01/2008, Đức cha giáo phận chính thức bổ nhiệm cha Phêrô Phan Văn Toàn làm linh mục chánh xứ Lộc Thiện. Sứ vụ trước mắt của vị tân chánh xứ lúc bấy giờ là tiếp tục đẩy mạnh công cuộc truyền giáo cho bà con đồng bào dân tộc S’tiêng, và tái truyền giáo đưa các chiên lạc trở về với cộng đoàn giáo xứ, Giáo Hội; đồng thời, cha Phêrô xúc tiến việc xây dựng các cơ sở hạ tầng của giáo xứ còn thiếu thốn và đã xuống cấp. Trong đó, ngài xây mới ngôi thánh đường, ngôi nhà sinh hoạt mục vụ giáo xứ, tháp chuông, các phòng học giáo lý và nhiều cơ sở khác.

Nhờ sự cộng tác tích cực của bà con giáo dân trong giáo xứ, cùng sự giúp đỡ ủng hộ của các ân nhân gần xa, ngày 26/5/2009, giáo xứ đã tổ chức lễ đặt viên đá đầu tiên xây dựng ngôi nhà thờ mới và các công trình để phục vụ cho sinh hoạt của giáo xứ.

Ngày 18/4/2012, ngôi nhà thờ mới và các công trình sinh hoạt của giáo xứ được khánh thành và thánh hiến.

Với khoảng 800 giáo dân và 187 hộ gia đình, tin rằng giáo xứ sẽ còn tiếp tục phát triển mạnh hơn nữa dưới bàn tay quan phòng của Thiên Chúa.

Trước khi bước vào Thánh lễ là nghi thức nhậm chức, Đức cha  Giuse giới thiệu cha sở mới xứ Lộc Thiện với cộng đoàn - Cha Phaolô Lê Vinh Đởm. Sau đó, cha Chưởng ấn Gioan B. Phạm Quý Trọng công bố bổ nhiệm thư. Kế đến, cha sở mới đứng trước bàn thờ tuyên xưng đức tin và tuyên thệ trung thành với Giáo Hội và với Đấng bản quyền giáo phận, dưới sự chứng nhận của Đức cha, quý‎ cha, quý‎ tu sĩ và toàn thể cộng đoàn dân Chúa.

 

Thánh lễ được tiếp tục với bài giảng sâu lắng của Đức cha  Giuse về thiên chức linh mục trong sự tín thác của con người và sự tín trung của Thiên Chúa.

Thánh lễ kết thúc vào lúc 11g00 với phép lành Toàn xá.

Phaolô Quốc Toàn – Truyền thông giáo phận