Clock-Time

Thánh Lễ Nhận Xứ Cha Phaolô Lê Vinh Đởm Và Cha Giuse Nguyễn Trịnh Can

Thánh lễ nhận nhiệm sở mới tại giáo xứ Tân Thành của cha Phaolô Lê Vinh Đởm và tại giáo xứ Lộc Thiện của cha Giuse Nguyễn Trịnh Can...

TIN GIÁO PHẬN

THÁNH LỄ NHẬN XỨ

CHA PHAOLÔ LÊ VINH ĐỞM

VÀ CHA GIUSE NGUYỄN TRỊNH CAN

 
Thánh lễ nhận nhiệm sở mới tại giáo xứ Tân Thành của cha Phaolô Lê Vinh Đởm và tại giáo xứ Lộc Thiện của cha Giuse Nguyễn Trịnh Can.
 
Vì nhu cầu mục vụ tại giáo xứ Lộc Thiện và Tân Thành, thứ Sáu ngày 07 tháng 6 năm 2019, Đức cha Giuse Nguyễn Tấn Tước - Giám mục giáo phận Phú Cường - đã về với giáo xứ Lộc Thiện và giáo xứ Tân Thành để chủ sự thánh lễ với nghi thức nhận nhiệm sở mới của cha Giuse Nguyễn Trịnh Can và cha Phaolô Lê Vinh Đởm.

 

 
Thánh lễ nhận nhiệm sở mới của cha Giuse Nguyễn Trinh Can được cử hành lúc 09h00 sáng tại giáo xứ Lộc Thiện. Thánh lễ nhận nhiệm sở mới của cha Phaolô Lê Vinh Đởm được cử hành lúc 17h00 tại giáo xứ Tân Thành.
 
Trong bài giảng thánh lễ chiều tại giáo xứ Tân Thành, Đức cha Giuse đã gửi gắm và trao phó việc chăm sóc cộng đoàn dân Chúa tại giáo xứ Tân Thành cho cha Phaolô. Nhờ ngài thay mặt Đức cha chăm sóc và củng cố hơn nơi cộng đoàn giáo xứ. Cũng trong bài giảng, Đức cha Giuse đã nói về tầm quan trọng của đức tin trong đời sống của người Kitô hữu, từ đó rao giảng và loan báo cho những người xung quanh biết những kỳ công Chúa đã làm cho nhân loại.

 

 
Với sự lưu luyến khi phải chia tay cha sở đương nhiệm, vừa hân hoan khi được đón người chủ chăn mới của giáo xứ, những cảm xúc đan xen của cộng đoàn giáo dân giáo xứ Lộc Thiện và giáo xứ Tân Thành dường như không thể dấu được trong lòng.
 
Giêrônimô Nguyễn Văn Lệnh - Truyền thông Phú Cường

Album hình
 • GxTanThanhDonChaDom2019
 • GxTanThanhDonChaDom2019
 • GxTanThanhDonChaDom2019
 • GxTanThanhDonChaDom2019
 • GxTanThanhDonChaDom2019
 • GxTanThanhDonChaDom2019
 • GxTanThanhDonChaDom2019
 • GxTanThanhDonChaDom2019
 • GxTanThanhDonChaDom2019
 • GxTanThanhDonChaDom2019
 • GxTanThanhDonChaDom2019
 • GxTanThanhDonChaDom2019
 • GxTanThanhDonChaDom2019
 • GxTanThanhDonChaDom2019
 • GxTanThanhDonChaDom2019
 • GxTanThanhDonChaDom2019
 • GxTanThanhDonChaDom2019
 • GxTanThanhDonChaDom2019