Clock-Time

Thánh Lễ Phong Chức Linh Mục - Giáo Phận Phú Cường - Khóa 14

Thánh Lễ Phong Chức Linh Mục - Giáo Phận Phú Cường - Khóa 14. Do Đức Cha Giuse Nguyễn Tấn Tước - Giám Mục Giáo Phận Phú Cường chủ tế. Vào Lúc 09h00 ngày 27.11.2019.

TIN GIÁO PHẬN

THÁNH LỄ PHONG CHỨC LINH MỤC - GIÁO PHẬN PHÚ CƯỜNG - KHÓA 14