Clock-Time

Thánh Lễ Tạ Ơn 19 Năm Linh Mục Của Cha Tổng Đại Diện

Cha Tổng Đại diện Simon Nguyễn Văn Thu, cũng là cha chánh xứ Giáo xứ Sơn Lộc, đã dâng thánh lễ tạ ơn kỷ niệm 19 năm linh mục, tại nhà thờ Sơn Lộc lúc 17 giờ 30 chiều ngày 09/6/2017...

THÁNH LỄ TẠ ƠN 19 NĂM LINH MỤC

CỦA CHA TỔNG ĐẠI DIỆN


Cha Tổng Đại diện Simon Nguyễn Văn Thu, cũng là cha chánh xứ Giáo xứ Sơn Lộc, đã dâng thánh lễ tạ ơn kỷ niệm 19 năm linh mục, tại nhà thờ Sơn Lộc lúc 17 giờ 30 chiều ngày 09/6/2017.

Thánh lễ diễn ra cũng bình thường như bao thánh lễ chiều ngày thường khác, nhưng hôm nay có nhiều giáo dân tham dự và đến nhà thờ sớm hơn, vui tươi rạng rỡ cùng với trang phục cũng đẹp hơn, nhất là các em thiếu nhi. Tất cả chỉ vì tình thương, tình mến với cha Simon.

Mở đầu thánh lễ, cha Simon đã nói lên tâm tình tạ ơn Thiên Chúa, cha cảm ơn cộng đoàn đã cầu nguyện, chia sẻ, đóng góp để xây dựng giáo xứ, mở rộng Nước Chúa. Xin Chúa đoái thương, chúc lành cho tất cả mọi người.

Quả thật, cha đã gắn bó 19 năm linh mục với giáo xứ với tất cả tâm tình của một người cha đối với đoàn chiên mình. Cha đã gặp gỡ từng người, lắng nghe những khó khăn thắc mắc, dẫn dắt nhiều người trở về với đường ngay nẻo chính. Đặc biệt, nhiều năm cha nhận nhiệm vụ Đặc trách giới Thiếu nhi của giáo phận, nên cha rất coi trọng việc dạy dỗ các em thiếu nhi.

Tạ ơn Chúa. 19 năm cha chưa ngưng nghỉ một thánh lễ nào, trong ba năm xây dựng nhà thờ, cha đã dốc hết tình này cho công trình xây dựng Nhà Chúa. Là con người, sức khỏe cũng giới hạn, vậy mà cha chưa một lần than thở. Chúng con biết, chúng con rất thương mến cha.

Lạy Chúa, cha Simon là người được Chúa chọn để dạy dỗ yêu thương chúng con, xin cho cha luôn được hồn an xác mạnh để dẫn dắt chúng con, nhất là các bạn trẻ, đến được bến bờ tình thương của Chúa.

Toma Đỗ Lộc Sơn – Truyền thông giáo phận