Clock-Time

Thánh Lễ Tạ Ơn Tân Linh Mục Phanxicô Nguyễn Duy Khiêm Tại Giáo Xứ Vinh Sơn Thuộc Giáo Hạt Tây Ninh | Tin GP Phú Cường

Vào lúc 9h30 sáng ngày 20 tháng 02 năm 2023, tại nhà thờ giáo xứ Vinh Sơn thuộc giáo hạt Tây Ninh, tân linh mục Phanxicô Nguyễn Duy Khiêm cử hành thánh lễ tạ ơn. Hiệp dâng thánh lễ đồng tế với tân linh mục có cha Gioan Võ Hoàn Sinh - Quản hạt Tây Ninh; cha Đaminh Đỗ Bùi Quốc Thuấn - Chánh xứ Vinh Sơn; cùng các cha khách

Tin GP Phú Cường
Thánh Lễ Tạ Ơn Tân Linh Mục Phanxicô Nguyễn Duy Khiêm
Giáo Xứ Vinh Sơn Thuộc Giáo Hạt Tây Ninh

Thánh Lễ Tạ Ơn Tân Linh Mục Phanxicô Nguyễn Duy Khiêm Tại Giáo Xứ Vinh Sơn Thuộc Giáo Hạt Tây Ninh | Tin GP Phú Cường | hiệp thông Loan bao Tin mừng

Vào lúc 9h30 sáng ngày 20 tháng 02 năm 2023, tại nhà thờ giáo xứ Vinh Sơn thuộc giáo hạt Tây Ninh, tân linh mục Phanxicô Nguyễn Duy Khiêm cử hành thánh lễ tạ ơn. Hiệp dâng thánh lễ đồng tế với tân linh mục có cha Gioan Võ Hoàn Sinh - Quản hạt Tây Ninh; cha Đaminh Đỗ Bùi Quốc Thuấn - Chánh xứ Vinh Sơn; cùng các cha khách. 

Trước khi cử hành thánh lễ, đại diện Hội đồng Mục vụ giáo xứ Vinh Sơn có lời chúc mừng đến tân linh mục cùng với những đóa hoa tươi thắm.

Trong phần chia sẻ Lời Chúa, cha Gioan Baotixita Nguyễn Minh Hùng - Chánh xứ giáo xứ Thánh Tuân - chia sẻ về tâm niệm của tân linh mục “Chúa là gia nghiệp đời con” (Tv 15,5). Từ nay tân linh mục không chọn bất cứ điều gì khác ngoài Chúa là gia nghiệp của ngài. Cũng từ câu tâm niệm của tân linh mục, cha Gioan Baotixita cũng hy vọng Chúa là gia nghiệp của những ai bước vào đời sống tu trì và cũng là gia nghiệp của tất cả mọi người.

Trước khi kết thúc thánh lễ, tân linh mục có lời tri ân đến quý cha, quý tu sĩ, ân nhân, thân nhân cùng toàn thể giáo xứ.

Trần Duy Chính - Truyền thông GP Phú Cường

Album hình
 • 2023-vinhson-tayninh-taon-chakhiem
 • 2023-vinhson-tayninh-taon-chakhiem
 • 2023-vinhson-tayninh-taon-chakhiem
 • 2023-vinhson-tayninh-taon-chakhiem
 • 2023-vinhson-tayninh-taon-chakhiem
 • 2023-vinhson-tayninh-taon-chakhiem
 • 2023-vinhson-tayninh-taon-chakhiem
 • 2023-vinhson-tayninh-taon-chakhiem
 • 2023-vinhson-tayninh-taon-chakhiem
 • 2023-vinhson-tayninh-taon-chakhiem
 • 2023-vinhson-tayninh-taon-chakhiem
 • 2023-vinhson-tayninh-taon-chakhiem
 • 2023-vinhson-tayninh-taon-chakhiem
 • 2023-vinhson-tayninh-taon-chakhiem
 • 2023-vinhson-tayninh-taon-chakhiem
 • 2023-vinhson-tayninh-taon-chakhiem
 • 2023-vinhson-tayninh-taon-chakhiem
 • 2023-vinhson-tayninh-taon-chakhiem
 • 2023-vinhson-tayninh-taon-chakhiem
 • 2023-vinhson-tayninh-taon-chakhiem