Clock-Time

Thánh Lễ Tạ Ơn Và Trao Ủy Nhiệm Thư Cho Các Thành Viên Hội Đồng Mục Vụ Giáo Xứ Tây Ninh

Năm Phụng vụ cũ kết thúc, chào đón năm Phụng vụ mới, vào lúc 06 giờ sáng ngày 29/11/2020, tại nhà thờ giáo xứ Tây Ninh, đã diễn ra thánh lễ Chúa Nhật I Mùa Vọng. Mở đầu Năm Phụng vụ mới, giáo xứ Tây Ninh hân hoan ra mắt thành viên Hội đồng Mục vụ Giáo xứ (HĐMVGX) nhiệm kỳ 2020-2024. Trong thánh lễ, Cha chánh xứ Gioan Võ Hoàn Sinh chính thức trao văn thư bổ nhiệm cho các thành viên trong HĐMVGX...

TIN GIÁO PHẬN

THÁNH LỄ TẠ ƠN VÀ TRAO ỦY NHIỆM THƯ CHO CÁC THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG MỤC VỤ GIÁO XỨ TÂY NINH

Năm Phụng vụ cũ kết thúc, chào đón năm Phụng vụ mới, vào lúc 06 giờ sáng ngày 29/11/2020, tại nhà thờ giáo xứ Tây Ninh, đã diễn ra thánh lễ Chúa Nhật I Mùa Vọng. Mở đầu Năm Phụng vụ mới, giáo xứ Tây Ninh hân hoan ra mắt thành viên Hội đồng Mục vụ Giáo xứ (HĐMVGX) nhiệm kỳ 2020-2024. Trong thánh lễ, Cha chánh xứ Gioan Võ Hoàn Sinh chính thức trao văn thư bổ nhiệm cho các thành viên trong HĐMVGX.
 
Tham dự thánh lễ, ngoài các thành viên Tân HĐMVGX, còn có đại diện quý tu sĩ và bà con giáo dân trong và ngoài giáo xứ.

Trong bài giảng, khởi đi từ ý nghĩa của việc bổ nhiệm, cha Gioan đã tin tưởng kêu gọi mọi người tích cực dấn thân trong phận vụ của mình vì tinh thần liên đới và tình yêu thương dành cho giáo xứ, và cũng vì sự tiến triển của giáo xứ. Cha Gioan cũng nêu lên những khó khăn trong từng lĩnh vực, nhưng với niềm tin, với lòng cậy trông tín thác, cùng với sự cộng tác của mỗi người, Thiên Chúa sẽ chúc lành cho từng công việc. Nhưng tất cả cần phải được xây dựng trên nền tảng ơn Chúa, vì thế, cha Gioan cũng kêu gọi mỗi người hãy “Tỉnh thức để luôn luôn sẳn sàng đón chờ Chúa đến”.
 
Sau kinh Tin Kính, cha Gioan đã trao 37 ủy nhiệm thư cho 33 thành viên trong HĐMVGX nhiệm kỳ mới.  

 

Cũng trong dịp này, cùng việc truy ân các vị thành viên HĐMVGX nhiệm kỳ đã qua, cha Gioan cũng chính thức thay đổi tên gọi của 03 giáo khu là: giáo khu Truyền Giáo đổi tên thành giáo khu Mân Côi với ngày lễ Bổn mạng của giáo khu là ngày 07/10; giáo khu Thánh Gia thành giáo khu Mẹ Vô Nhiễm với ngày lễ Bổn mạng là ngày 08/12 và giáo khu Bêlem thành giáo khu Mẹ Thiên Chúa với ngày lễ Bổn mạng là ngày 01/01.  
 
Nguyện xin Chúa Giêsu luôn ban cho các anh chị em vừa lãnh nhận nhiệm vụ mới được tràn đầy ơn Chúa, dồi dào sức khỏe, để các vị chu toàn mọi công việc vừa được trao phó.
 
Giuse Nguyễn Hữu Lộc – Truyền thông Phú Cường

Album hình
 • GxTayNinh-TraoUyNhiemThu2020
 • GxTayNinh-TraoUyNhiemThu2020
 • GxTayNinh-TraoUyNhiemThu2020
 • GxTayNinh-TraoUyNhiemThu2020
 • GxTayNinh-TraoUyNhiemThu2020
 • GxTayNinh-TraoUyNhiemThu2020
 • GxTayNinh-TraoUyNhiemThu2020
 • GxTayNinh-TraoUyNhiemThu2020
 • GxTayNinh-TraoUyNhiemThu2020
 • GxTayNinh-TraoUyNhiemThu2020
 • GxTayNinh-TraoUyNhiemThu2020
 • GxTayNinh-TraoUyNhiemThu2020
 • GxTayNinh-TraoUyNhiemThu2020
 • GxTayNinh-TraoUyNhiemThu2020
 • GxTayNinh-TraoUyNhiemThu2020
 • GxTayNinh-TraoUyNhiemThu2020
 • GxTayNinh-TraoUyNhiemThu2020
 • GxTayNinh-TraoUyNhiemThu2020
 • GxTayNinh-TraoUyNhiemThu2020
 • GxTayNinh-TraoUyNhiemThu2020
 • GxTayNinh-TraoUyNhiemThu2020
 • GxTayNinh-TraoUyNhiemThu2020
 • GxTayNinh-TraoUyNhiemThu2020
 • GxTayNinh-TraoUyNhiemThu2020
 • GxTayNinh-TraoUyNhiemThu2020
 • GxTayNinh-TraoUyNhiemThu2020
 • GxTayNinh-TraoUyNhiemThu2020
 • GxTayNinh-TraoUyNhiemThu2020
 • GxTayNinh-TraoUyNhiemThu2020
 • GxTayNinh-TraoUyNhiemThu2020
 • GxTayNinh-TraoUyNhiemThu2020
 • GxTayNinh-TraoUyNhiemThu2020
 • GxTayNinh-TraoUyNhiemThu2020
 • GxTayNinh-TraoUyNhiemThu2020