Clock-Time

Thánh Lễ Tạ Ơn Với Nghi Thức Khánh Thành Lễ Đài Liên Khu Thăng Thiên Và Phục Sinh Tại Giáo Xứ Phong Cốc

Vào lúc 9g30 sáng ngày 03 tháng 02 năm 2020, tại đất thánh liên giáo khu Thăng Thiên và Phục Sinh của giáo xứ Phong Cốc đã diễn ra nghi thức khánh thành lễ đài và thánh lễ tạ ơn

TIN GIÁO PHẬN

THÁNH LỄ TẠ ƠN VỚI NGHI THỨC KHÁNH THÀNH LỄ ĐÀI LIÊN KHU THĂNG THIÊN VÀ PHỤC SINH TẠI GIÁO XỨ PHONG CỐC

 
Vào lúc 9g30 sáng ngày 03 tháng 02 năm 2020, tại đất thánh liên giáo khu Thăng Thiên và Phục Sinh của giáo xứ Phong Cốc đã diễn ra nghi thức khánh thành lễ đài và thánh lễ tạ ơn.
 
Mở đầu thánh lễ là nghi thức cắt băng khánh thành lễ đài và làm phép bàn thờ nơi dành riêng cho việc cử hành thánh lễ.
 
Trong thánh lễ có sự hiện diện của quý cha đồng hương, quý tu sĩ nam nữ và đông đảo bà con giáo dân của hai giáo khu Thăng Thiên và Phục Sinh.

 

 
Qua bài chia sẻ của cha Giuse, mọi người càng hiểu thêm về đạo hiếu thảo đối với ông bà cha mẹ còn sống và những vị đã qua đời. Đặc biệt hơn, hôm nay tại giáo khu đất thánh liên giáo khu này, mọi người hiệp dâng thánh lễ tạ ơn và khánh thánh lễ đài để tiện cho việc cử hành thánh lễ vào tháng cầu nguyện cho các linh hồn.
 
Sau lời nguyện hiệp lễ, vị đại diện liên giáo khu có lời cảm ơn đến quý cha đồng tế, quý tu sĩ nam nữ và các vị ân nhân đã rộng tay ủng hộ để công việc xây dựng công trình này được hoàn thành tốt đẹp.

 

 
Thánh lễ kết thúc vào lúc 11h00 trong sự hân hoan phấn khởi của mọi thành phần dân Chúa. Sau đó quý cha đồng hương và ban hành giáo hai giáo khu cùng chụp hình lưu niệm.
 
Giuse Trần Văn – Truyền thông Phú Cường

Album hình
 • GXPhongCoc-KhanhThanhKhuPhucSinh2020
 • GXPhongCoc-KhanhThanhKhuPhucSinh2020
 • GXPhongCoc-KhanhThanhKhuPhucSinh2020
 • GXPhongCoc-KhanhThanhKhuPhucSinh2020
 • GXPhongCoc-KhanhThanhKhuPhucSinh2020
 • GXPhongCoc-KhanhThanhKhuPhucSinh2020
 • GXPhongCoc-KhanhThanhKhuPhucSinh2020
 • GXPhongCoc-KhanhThanhKhuPhucSinh2020
 • GXPhongCoc-KhanhThanhKhuPhucSinh2020
 • GXPhongCoc-KhanhThanhKhuPhucSinh2020
 • GXPhongCoc-KhanhThanhKhuPhucSinh2020
 • GXPhongCoc-KhanhThanhKhuPhucSinh2020
 • GXPhongCoc-KhanhThanhKhuPhucSinh2020
 • GXPhongCoc-KhanhThanhKhuPhucSinh2020
 • GXPhongCoc-KhanhThanhKhuPhucSinh2020
 • GXPhongCoc-KhanhThanhKhuPhucSinh2020
 • GXPhongCoc-KhanhThanhKhuPhucSinh2020
 • GXPhongCoc-KhanhThanhKhuPhucSinh2020
 • GXPhongCoc-KhanhThanhKhuPhucSinh2020
 • GXPhongCoc-KhanhThanhKhuPhucSinh2020
 • GXPhongCoc-KhanhThanhKhuPhucSinh2020
 • GXPhongCoc-KhanhThanhKhuPhucSinh2020
 • GXPhongCoc-KhanhThanhKhuPhucSinh2020
 • GXPhongCoc-KhanhThanhKhuPhucSinh2020
 • GXPhongCoc-KhanhThanhKhuPhucSinh2020
 • GXPhongCoc-KhanhThanhKhuPhucSinh2020
 • GXPhongCoc-KhanhThanhKhuPhucSinh2020
 • GXPhongCoc-KhanhThanhKhuPhucSinh2020
 • GXPhongCoc-KhanhThanhKhuPhucSinh2020
 • GXPhongCoc-KhanhThanhKhuPhucSinh2020
 • GXPhongCoc-KhanhThanhKhuPhucSinh2020
 • GXPhongCoc-KhanhThanhKhuPhucSinh2020
 • GXPhongCoc-KhanhThanhKhuPhucSinh2020
 • GXPhongCoc-KhanhThanhKhuPhucSinh2020
 • GXPhongCoc-KhanhThanhKhuPhucSinh2020
 • GXPhongCoc-KhanhThanhKhuPhucSinh2020
 • GXPhongCoc-KhanhThanhKhuPhucSinh2020
 • GXPhongCoc-KhanhThanhKhuPhucSinh2020
 • GXPhongCoc-KhanhThanhKhuPhucSinh2020