Clock-Time

THÁNH LỄ TẠ ƠN VỚI NGHI THỨC TRAO VĂN THƯ BỔ NHIỆM -THUYÊN CHUYỂN CỦA LINH MỤC ĐOÀN GIÁO PHẬN PHÚ CƯỜNG

Vào lúc 10h00 ngày 19 tháng 4 năm 2022, thánh lễ tạ ơn với nghi thức trao văn thư bổ nhiệm-thuyên chuyển của linh mục đoàn giáo phận Phú Cường được diễn ra tại Trung tâm Mục vụ giáo phận Phú Cường. Chủ tế thánh lễ là Đức cha Giuse Nguyễn Tấn Tước, quý cha, và cách đặc biệt 27 cha lãnh nhận văn thư bổ nhiệm-thuyên chuyển trong thời gian này.

Tin Giáo Phận
THÁNH LỄ TẠ ƠN VỚI NGHI THỨC TRAO VĂN THƯ BỔ NHIỆM -THUYÊN CHUYỂN CỦA LINH MỤC ĐOÀN GIÁO PHẬN PHÚ CƯỜNG

Vào lúc 10h00 ngày 19 tháng 4 năm 2022, thánh lễ tạ ơn với nghi thức trao văn thư bổ nhiệm-thuyên chuyển của linh mục đoàn giáo phận Phú Cường được diễn ra tại Trung tâm Mục vụ giáo phận Phú Cường. Chủ tế thánh lễ là Đức cha Giuse Nguyễn Tấn Tước - Giám mục giáo phận Phú Cường. Cùng đồng tế có cha Simon Nguyễn Văn Thu - Tổng đại diện giáo phận Phú Cường; quý cha quản hạt, quý cha, và cách đặc biệt 27 cha lãnh nhận văn thư bổ nhiệm-thuyên chuyển trong thời gian này.

Với lời ca nhập lễ: “Lạy Chúa, này con xin đến để thi hành thánh ý Chúa” , đoàn đồng tế trang trọng tiến vào nhà nguyện để hiệp dâng thánh lễ. Với tâm tình đầu lễ, Đức cha Giuse mời gọi cộng đoàn cùng cầu nguyện cho ân sủng và bình an của Thiên Chúa chiếm ngự tâm hồn quý cha được lãnh nhận sứ vụ mới, để quý cha hằng trung kiên, tin tưởng và vâng phục cho đến cùng vào thánh ý Thiên Chúa giống như Chúa Kitô - Đấng hằng vâng phục Chúa Cha.

Phục vụ Lời Chúa trong ngày thứ ba của tuần Bát nhật Phục sinh tiếp tục giúp cộng đoàn củng cố đức tin vào Đấng Kitô phục sinh. Với lời rao giảng của mình, thánh Phêrô đã làm cho khoảng 3.000 ngàn người trở lại, chịu phép rửa và đặt trọn niềm tin nơi Đấng mà trước đây họ đã kết án. Cũng vậy, cuộc đối thoại của Chúa Giêsu và bà Maria Mađalêna cũng nêu bật lòng tín thác cùng một trách nhiệm rao truyền tin mừng Phục sinh mà mỗi tín hữu phải có.

Trong bài giảng lễ, Đức cha Giuse chia sẻ về hình ảnh Maria Mađalêna nỗ lực đi tìm Chúa diễn tả một thực tế là bà đang thuộc trọn về điều mình đã mất. Dẫu vậy, bà chỉ tiếc thương và than khóc cho một tấm thân đã lìa thế và bỏ quên một Đấng đã được làm cho chỗi dậy đang ở ngay sau lưng mình. Thực tế đó cũng gợi lên trong cuộc đời mỗi người rằng nhiều khi mình cũng “khóc” vì cảm thấy mất đi điều mình tưởng là thuộc về mình. Thật vậy, thay vì “khóc” vì Chúa của mình, mỗi người lại “khóc” vì nỗi sợ mất đi danh vị, lợi lộc trần thế, hay cả những thứ không cần thiết và không nên có. “Những giọt nước mắt” của mỗi người không chảy ra ngoài nhưng đi vào bên trong và làm cho tâm hồn mình ra tê tái, chai đá và buồn phiền. Thế nên, mọi người được mời gọi rút kinh nghiệm để đừng “khóc” cho những điều không thiết yếu và không xứng hợp cho ơn gọi và sứ mạng của mình.

Thánh lễ tiếp tục diễn ra trong bầu khí trang nghiêm và sốt mến. Trước khi ban phép lành cuối lễ, Đức cha Giuse đã trao văn thư bổ nhiệm cho quý cha.

Thánh lễ kết thúc trong niềm hân hoan và phấn khởi cho một khởi đầu mới.

Tôma Quang Sáng - Chủng sinh dự bị

Album hình
 • 2022-ttmv-phu-cuong-trao-bo-nhiem
 • 2022-ttmv-phu-cuong-trao-bo-nhiem
 • 2022-ttmv-phu-cuong-trao-bo-nhiem
 • 2022-ttmv-phu-cuong-trao-bo-nhiem
 • 2022-ttmv-phu-cuong-trao-bo-nhiem
 • 2022-ttmv-phu-cuong-trao-bo-nhiem
 • 2022-ttmv-phu-cuong-trao-bo-nhiem
 • 2022-ttmv-phu-cuong-trao-bo-nhiem
 • 2022-ttmv-phu-cuong-trao-bo-nhiem
 • 2022-ttmv-phu-cuong-trao-bo-nhiem
 • 2022-ttmv-phu-cuong-trao-bo-nhiem
 • 2022-ttmv-phu-cuong-trao-bo-nhiem
 • 2022-ttmv-phu-cuong-trao-bo-nhiem
 • 2022-ttmv-phu-cuong-trao-bo-nhiem
 • 2022-ttmv-phu-cuong-trao-bo-nhiem
 • 2022-ttmv-phu-cuong-trao-bo-nhiem
 • 2022-ttmv-phu-cuong-trao-bo-nhiem
 • 2022-ttmv-phu-cuong-trao-bo-nhiem
 • 2022-ttmv-phu-cuong-trao-bo-nhiem
 • 2022-ttmv-phu-cuong-trao-bo-nhiem
 • 2022-ttmv-phu-cuong-trao-bo-nhiem
 • 2022-ttmv-phu-cuong-trao-bo-nhiem
 • 2022-ttmv-phu-cuong-trao-bo-nhiem
 • 2022-ttmv-phu-cuong-trao-bo-nhiem
 • 2022-ttmv-phu-cuong-trao-bo-nhiem
 • 2022-ttmv-phu-cuong-trao-bo-nhiem
 • 2022-ttmv-phu-cuong-trao-bo-nhiem
 • 2022-ttmv-phu-cuong-trao-bo-nhiem
 • 2022-ttmv-phu-cuong-trao-bo-nhiem
 • 2022-ttmv-phu-cuong-trao-bo-nhiem
 • 2022-ttmv-phu-cuong-trao-bo-nhiem
 • 2022-ttmv-phu-cuong-trao-bo-nhiem
 • 2022-ttmv-phu-cuong-trao-bo-nhiem
 • 2022-ttmv-phu-cuong-trao-bo-nhiem
 • 2022-ttmv-phu-cuong-trao-bo-nhiem
 • 2022-ttmv-phu-cuong-trao-bo-nhiem
 • 2022-ttmv-phu-cuong-trao-bo-nhiem
 • 2022-ttmv-phu-cuong-trao-bo-nhiem
 • 2022-ttmv-phu-cuong-trao-bo-nhiem
 • 2022-ttmv-phu-cuong-trao-bo-nhiem
 • 2022-ttmv-phu-cuong-trao-bo-nhiem
 • 2022-ttmv-phu-cuong-trao-bo-nhiem
 • 2022-ttmv-phu-cuong-trao-bo-nhiem
 • 2022-ttmv-phu-cuong-trao-bo-nhiem