Clock-Time

Thánh Lễ Tiệc Ly Tại Giáo Xứ Bình Hòa

Giáo xứ Bình Hòa tổ chức thánh lễ Tiệc Ly bắt đầu cho Tam Nhật Vượt Qua. Thánh lễ do cha sở Phaolô Phạm Quốc Túy chủ tế, đồng tế còn có cha Phanxicô Xaviê Trần Đức Thái – Dòng Thánh Tâm Chúa Giêsu....

TIN GIÁO PHẬN

THÁNH LỄ TIỆC LY TẠI GIÁO XỨ BÌNH HÒA

 
Chiều thứ Năm Tuần Thánh, cùng với toàn thể Giáo Hội, mọi người Kitô hữu bắt đầu những ngày trọng đại trong năm Phụng vụ, còn được gọi là: “Tam Nhật Vượt Qua”. Giáo xứ Bình Hòa tổ chức thánh lễ Tiệc Ly  bắt đầu cho Tam Nhật Vượt Qua. Thánh lễ do cha sở Phaolô Phạm Quốc Túy chủ tế 
vào lúc 17 giờ, đồng tế còn có cha Phanxicô Xaviê Trần Đức Thái – Dòng Thánh Tâm Chúa Giêsu. Hiện diện trong thánh lễ có thầy phó tế Đa Minh Vũ Ngọc Chuẩn, quý soeur dòng Phaolô và đông đảo bà con giáo dân giáo xứ Bình Hòa.
 

 
“Phần tôi, một khi được giương cao lên khỏi đất, tôi sẽ kéo mọi người lên với tôi” (Ga 12, 32). Đó là câu Lời Chúa mà cha Phaolô đã nói trong bài giảng. Qua đó, cha mời gọi mọi người hãy nhìn lên thập giá Chúa Kitô để thấy được sự vinh quang của thập giá, vinh quang của Phục Sinh. Trong những giấy phút khó khăn, đen tối, hãy nói bằng tiếng nói của cõi lòng với Chúa về những thất vọng của mình, và hãy nhìn vào những vết thương của Chúa.
 
Sau bài giảng, cha Phaolô chủ sự nghi thức rửa chân cho 12 vị đại diện. Ngài cởi áo lễ ra, lấy dây thắt lưng rồi đổ nước vào chậu mà ân cần rửa chân cho từng người một. Nghi thức này tuy đơn sơ ngắn gọn nhưng nêu bật bài học về sự tự hạ và phục vụ của Chúa Giêsu. Tuy là Thầy, là Chúa, vậy mà Người đã cúi xuống rửa chân cho các môn đệ, lưu lại cho họ lệnh truyền trọng đại: “Thầy đã làm gương cho các con, để các con cũng hãy rửa chân cho nhau”.

 

 
Tiếp đến là phần phụng vụ Thánh Thể. Ngay trong đêm hôm ấy, chính Chúa Giêsu đã cử hành hiến lễ tạ ơn này.
 
Sau lời nguyện kết lễ, quý cha cung kính nâng cao Mình Thánh Chúa bước đi trong sự nghiêm trang và sốt sắng tiến về nhà thờ tạm - Nơi đặt Mình Thánh Chúa trong những ngày Tam Nhật Thánh. Khi Mình Thánh Chúa đã được đặt vào nhà tạm, toàn thể cộng đoàn quỳ và bắt đầu luôn phiên nhau chầu Chúa.

 

 
Giuse Trần Đức Vinh – Truyền thông Phú Cường

Album hình
 • GxBinhHoaThuNamTuanThanh2019
 • GxBinhHoaThuNamTuanThanh2019
 • GxBinhHoaThuNamTuanThanh2019
 • GxBinhHoaThuNamTuanThanh2019
 • GxBinhHoaThuNamTuanThanh2019
 • GxBinhHoaThuNamTuanThanh2019
 • GxBinhHoaThuNamTuanThanh2019
 • GxBinhHoaThuNamTuanThanh2019
 • GxBinhHoaThuNamTuanThanh2019
 • GxBinhHoaThuNamTuanThanh2019
 • GxBinhHoaThuNamTuanThanh2019
 • GxBinhHoaThuNamTuanThanh2019
 • GxBinhHoaThuNamTuanThanh2019
 • GxBinhHoaThuNamTuanThanh2019
 • GxBinhHoaThuNamTuanThanh2019
 • GxBinhHoaThuNamTuanThanh2019
 • GxBinhHoaThuNamTuanThanh2019
 • GxBinhHoaThuNamTuanThanh2019
 • GxBinhHoaThuNamTuanThanh2019