Clock-Time

THÁNH LỄ TIỆC LY TẠI GIÁO XỨ CHÁNH TÒA PHÚ CƯỜNG

Thánh lễ Tiệc ly vào đêm thứ Năm Tuần Thánh được cử hành long trọng vào lúc 18 giờ ngày 14 tháng 4 năm 2022, do Đức cha Giuse Nguyễn Tấn Tước - Giám mục giáo phận Phú Cường - chủ sự.

Tin Giáo Phận
THÁNH LỄ TIỆC LY TẠI GIÁO XỨ CHÁNH TÒA PHÚ CƯỜNG

WGPPC. Thánh lễ Tiệc ly vào đêm thứ Năm Tuần Thánh được cử hành long trọng vào lúc 18 giờ ngày 14 tháng 4 năm 2022, do Đức cha Giuse Nguyễn Tấn Tước - Giám mục giáo phận Phú Cường - chủ sự.

Thánh lễ Tiệc ly, khởi đầu Tam nhật Vượt qua, được tái hiện thời khắc Chúa Giêsu chuẩn bị cho cuộc khổ nạn và cái chết của Người. Đêm nay, Chúa Giêsu thiết lập bí tích Thánh thể, ban chính Mình và Máu Người để nuôi dưỡng và cứu độ con cái Người. Đức cha Giuse mời gọi cộng đoàn hãy cùng Chúa Giêsu bước vào tiệc ly - bữa tiệc tình yêu mà Thiên Chúa ân ban cho con người. Đức cha dùng hình ảnh Chúa Giêsu rửa chân các môn đệ để mời gọi cộng đoàn cảm nhận được tình yêu Thiên Chúa.

Trong bài giảng, Đức cha kêu mời mọi người chiêm ngắm một Thiên Chúa tình yêu, một Thiên Chúa yêu đến chết và vì yêu đã sẵn sàng tử bỏ tất cả, kể cả mạng sống chỉ vì muốn con người được sống. Chính đêm nay, Chúa Giêsu đã ban truyền cho con người giới răn yêu thương: “các con hãy yêu thương nhau, như thầy đã yêu thương các con” . Để có thể học được bài học yêu thương Chúa truyền dạy, mỗi người được mời gọi hãy cởi bỏ con người cũ - con người tự cao tự đại, con người ích kỷ nhỏ nhen; hãy canh tân đời sống mới như Chúa ước mong.

Sau bài giảng, Đức cha Giuse thực hiện nghi thức rửa chân, tái hiện việc xưa Chúa Giêsu rửa chân cho các môn đệ. “Chúa mà rửa chân con sao? Chúa mà rửa chân con sao?” . Chính những môn đệ không dám để Chúa rửa chân mình nhưng qua việc rửa chân này, Chúa muốn con cái Chúa học lấy bài học khiêm hạ khi phục vụ anh em mình, phục vụ bằng lòng yêu thương, bằng sự hạ mình như Chúa đã làm cho con người. Chúa mong muốn con cái Người sẽ tiếp tục lan tỏa tình yêu của Chúa đến khắp muôn nơi, hãy mở mắt tâm hồn, hãy đón nhận anh chị em mình và hãy phục vụ họ bằng trái tim yêu thương, bằng sự khiêm hạ chân thành và hãy thực hiện cho nhau những gì Chúa đã làm cho con người.

Sau thánh lễ, Đức cha Giuse cùng toàn thể cộng đoàn dân Chúa sốt sắng kiệu Mình Thánh Chúa đến phòng Thánh thể, nơi ấy cộng đoàn sẽ canh thức cùng Chúa hết đêm nay, để cùng Người bước vào cuộc đau khổ bằng cái chết trên thập giá để đền bù tội lỗi của con người.

Maria An Bình - Truyền thông Phú Cường

Album hình
 • 2022-gx-chanh-toa-le-tiec-ly
 • 2022-gx-chanh-toa-le-tiec-ly
 • 2022-gx-chanh-toa-le-tiec-ly
 • 2022-gx-chanh-toa-le-tiec-ly
 • 2022-gx-chanh-toa-le-tiec-ly
 • 2022-gx-chanh-toa-le-tiec-ly
 • 2022-gx-chanh-toa-le-tiec-ly
 • 2022-gx-chanh-toa-le-tiec-ly
 • 2022-gx-chanh-toa-le-tiec-ly
 • 2022-gx-chanh-toa-le-tiec-ly
 • 2022-gx-chanh-toa-le-tiec-ly
 • 2022-gx-chanh-toa-le-tiec-ly
 • 2022-gx-chanh-toa-le-tiec-ly
 • 2022-gx-chanh-toa-le-tiec-ly
 • 2022-gx-chanh-toa-le-tiec-ly
 • 2022-gx-chanh-toa-le-tiec-ly
 • 2022-gx-chanh-toa-le-tiec-ly