Clock-Time

Thánh Lễ Tiệc Ly Tại Giáo Xứ Lộc Ninh

17h00 thứ Năm ngày 18 tháng 4 năm 2019, cha Phêrô Phan Văn Toàn - Chánh xứ giáo xứ Lộc Ninh - đã long trọng cử hành thánh lễ Tiệc Ly, kỷ niệm việc Chúa Giêsu lập bí tích Thánh Thể và thiết lập chức Tư tế...

TIN GIÁO PHẬN

THÁNH LỄ TIỆC LY TẠI GIÁO XỨ LỘC NINH

 
17h00 thứ Năm ngày 18 tháng 4 năm 2019, cha Phêrô Phan Văn Toàn - Chánh xứ giáo xứ Lộc Ninh - đã long trọng cử hành thánh lễ Tiệc Ly, kỷ niệm việc Chúa Giêsu lập bí tích Thánh Thể và thiết lập chức Tư tế.
 
Với sự tham dự đông đảo của bà con giáo dân, thánh lễ được mở đầu với phần phụng vụ Lời Chúa. Sau bài giảng, cha Phêrô cử hành việc rửa chân cho 12 người đã được chọn từ trước, tái hiện lại việc Chúa Giêsu rửa chân cho các môn đệ ngày trước. Tiếp sau đó, thánh lễ được tiếp tục với phần phụng vụ Thánh Thể.

 

 
Sau khi kết thúc thánh lễ, cha xứ Phêrô cùng cộng đoàn cung nghinh Thánh Thể Chúa xung quanh nhà thờ, và đặt tại nơi nhà tạm. Sau đó cha xứ Phêrô, thầy phó tế và cộng đoàn cùng tham dự giờ chầu Chúa chung của giáo xứ. Tiếp sau giờ chầu chung là giờ chầu dành riêng cho các hội đoàn trong giáo xứ.
 
Nguyễn Văn Lệnh – Truyền thông Phú Cường

Album hình
 • GxLocNinhThuNamTuanThanh2019
 • GxLocNinhThuNamTuanThanh2019
 • GxLocNinhThuNamTuanThanh2019
 • GxLocNinhThuNamTuanThanh2019
 • GxLocNinhThuNamTuanThanh2019
 • GxLocNinhThuNamTuanThanh2019
 • GxLocNinhThuNamTuanThanh2019
 • GxLocNinhThuNamTuanThanh2019
 • GxLocNinhThuNamTuanThanh2019
 • GxLocNinhThuNamTuanThanh2019
 • GxLocNinhThuNamTuanThanh2019
 • GxLocNinhThuNamTuanThanh2019
 • GxLocNinhThuNamTuanThanh2019