Clock-Time

Thánh Lễ Tiệc Ly Tại Giáo Xứ Vinh Sơn

Vào lúc 17h30 ngày 18-4-2019, thứ Năm Tuần Thánh, giáo xứ Vinh Sơn (Tây Ninh) cử hành thánh lễ Tiệc Ly, do cha xứ Phaolo Trần Thanh Danh chủ sự. Cùng đồng tế có cha cố Phanxico Xavie. Tham dự thánh lễ có các tu sĩ và giáo dân trong giáo xứ...

TIN GIÁO PHẬN

THÁNH LỄ TIỆC LY TẠI GIÁO XỨ VINH SƠN


 

Vào lúc 17h30 ngày 18-4-2019, thứ Năm Tuần Thánh, giáo xứ Vinh Sơn (Tây Ninh) cử hành thánh lễ Tiệc Ly, do cha xứ Phaolo Trần Thanh Danh chủ sự. Cùng đồng tế có cha cố Phanxico Xavie. Tham dự thánh lễ có các tu sĩ và giáo dân trong giáo xứ.
 
Mở đầu thánh lễ, cha Phaolo mời gọi mọi người cùng Giáo Hội bắt đầu Tam Nhật Vượt Qua và tưởng nhớ bữa Tiệc Ly cuối cùng của Chúa Giêsu. Trong bữa Tiệc Ly này Chúa đã thiết lập bí tích Thánh Thể, thiết lập thiên chức linh mục và rửa chân cho các môn đệ.

 

 
Trong phần chia sẻ Lời Chúa, cha cố Phanxico Xavie nhấn mạnh về bí tích Thánh Thể, mời gọi mọi người đồng hành cùng Chúa Giêsu thể hiện qua việc đi lễ siêng năng và thật sốt sắng vì đó là bí tích tình yêu - tình yêu Chúa dành cho con người. Ngoài ra cha cố cũng nhấn mạnh về ý nghĩa thiên chức linh mục mà Chúa đã thiết lập.
 
Sau bài chia sẻ, cha Phaolo tiến đến rửa chân cho các vị đại diện. Đây là một hành động đầy yêu thương gần gũi của Chúa, làm cho mỗi người nhớ đến câu nói của Chúa với các Tông đồ: "Các con hãy yêu thương nhau như chính Thầy đã yêu thương các con".

 

 
Thánh lễ được kết thúc bằng việc rước Thánh Thể Chúa từ cung thánh đi xung quanh nhà thờ qua 5 chặng - mỗi chặng có suy niệm Lời Chúa; sau cùng Thánh Thể được đặt trong nhà tạm. Đây cũng là mở đầu cho giờ chầu đầu tiên do các em thiếu nhi phụ trách. Tiếp đến là các giờ chầu của các giới trong giáo xứ.
 
Trần Hoàng Thái – Truyền thông Phú Cường

Album hình
 • GxVinhSonTNThuNamTuanThanh2019
 • GxVinhSonTNThuNamTuanThanh2019
 • GxVinhSonTNThuNamTuanThanh2019
 • GxVinhSonTNThuNamTuanThanh2019
 • GxVinhSonTNThuNamTuanThanh2019
 • GxVinhSonTNThuNamTuanThanh2019
 • GxVinhSonTNThuNamTuanThanh2019
 • GxVinhSonTNThuNamTuanThanh2019
 • GxVinhSonTNThuNamTuanThanh2019
 • GxVinhSonTNThuNamTuanThanh2019
 • GxVinhSonTNThuNamTuanThanh2019
 • GxVinhSonTNThuNamTuanThanh2019
 • GxVinhSonTNThuNamTuanThanh2019
 • GxVinhSonTNThuNamTuanThanh2019
 • GxVinhSonTNThuNamTuanThanh2019
 • GxVinhSonTNThuNamTuanThanh2019
 • GxVinhSonTNThuNamTuanThanh2019
 • GxVinhSonTNThuNamTuanThanh2019
 • GxVinhSonTNThuNamTuanThanh2019
 • GxVinhSonTNThuNamTuanThanh2019
 • GxVinhSonTNThuNamTuanThanh2019
 • GxVinhSonTNThuNamTuanThanh2019
 • GxVinhSonTNThuNamTuanThanh2019