Clock-Time

THÁNH LỄ TRUYỀN CHỨC LINH MỤC 10.08.2018 - GIÁO PHẬN PHÚ CƯỜNG

THÁNH LỄ TRUYỀN CHỨC LINH MỤC 10.08.2018 - GIÁO PHẬN PHÚ CƯỜNG