Clock-Time

Thánh Lễ Tuyên Hứa Tân Hội Đồng Mục Vụ Giáo Xứ Dầu Tiếng Nhiệm Kỳ 2020-2024

Vào lúc 06g00 ngày 29/11/2020, Chúa Nhật I Mùa Vọng, tại nguyện đường giáo xứ Dầu Tiếng, cha chánh xứ Giuse Nguyễn Thái Nghĩ đã chủ sự thánh lễ với nghi thức “Tuyên hứa tân Hội đồng Mục vụ Giáo xứ Dầu Tiếng nhiệm kỳ 2020-2024”. Đồng tế với cha chánh xứ có cha phó xứ Giuse Trần Văn Lâm. Tham dự thánh lễ này còn có quý tu sỹ nam nữ và đông đảo cộng đoàn trong ngoài giáo xứ...

TIN GIÁO PHẬN

THÁNH LỄ TUYÊN HỨA TÂN HỘI ĐỒNG MỤC VỤ GIÁO XỨ DẦU TIẾNG NHIỆM KỲ 2020-2024

Vào lúc 06g00 ngày 29/11/2020, Chúa Nhật I Mùa Vọng, tại nguyện đường giáo xứ Dầu Tiếng, cha chánh xứ Giuse Nguyễn Thái Nghĩ đã chủ sự thánh lễ với nghi thức “Tuyên hứa tân Hội đồng Mục vụ Giáo xứ Dầu Tiếng nhiệm kỳ 2020-2024”. Đồng tế với cha chánh xứ có cha phó xứ Giuse Trần Văn Lâm. Tham dự thánh lễ này còn có quý tu sỹ nam nữ và đông đảo cộng đoàn trong ngoài giáo xứ.

Xứ đạo Dầu Tiếng hiện diện từ năm 1932. Trước đây do tầm ảnh hưởng của những biến cố lịch sử và xã hội, các thành viện HĐMVGX còn được gọi là “ông Trùm, ông Biện, Giáp”, họ là những người trực tiếp cộng tác với quý cha chăm lo đời sống đức tin cho giáo dân và quán xuyến mọi công việc phục vụ trong giáo xứ. Các thành viên này được mời gọi do sự tín nhiệm của quý cha cũng như giáo dân, và tiếp nối truyền thống đó cho đến ngày nay.

Và việc bầu cử lần này được cha chánh xứ Giuse tổ chức bầu chọn công khai dưới hình thức: vòng một các thành viên được cộng đoàn đề cử từ giáo dân trong các giáo khu; vòng hai được bầu chọn bỏ phiếu kín cho toàn bộ hộ gia đình trong giáo xứ; vòng ba bầu chọn Ban Thường vụ diễn ra vào Chúa Nhật ngày 25/10/2020 với tổng số 13 ứng viên được bầu chọn vòng hai, với số lượng cử tri trên 50 người đại diện toàn thể giáo dân gồm; quý cha, quý tu sỹ,  đại diện các hội đoàn, các ban chuyên trách, cùng các thành viên HĐMVGX các giáo khu trong giáo xứ.

Kết quả gồm các vị như sau:
- Ông Giuse Trần Thái Nhàn - Trưởng Ban Thường Vụ HĐMVGX.
- Ông Giuse Vũ Văn Tín - Phó nội vụ Ban Thường Vụ HĐMVGX.
- Ông Giuse Trần Văn Ngoan - Phó ngoại vụ Ban Thường Vụ HĐMVGX.
- Cô Têrêsa Nguyễn Thị Thúy Trinh - Thư ký Ban Thường Vụ HĐMVGX.
- Ông Phêrô Nguyễn Thế Kỳ - Thủ quỹ Ban Thường Vụ HĐMVGX.
- Ông Đaminh Bùi Đức Chiền - Ủy viên Ban Thường Vụ đặc trách Tài chính.
- Trưởng, phó các giáo khu.
- Trưởng các hội đoàn.
- Trưởng các ban chuyên trách.

Trong tâm tình của sự chuyển giao từ HĐMVGX nhiệm kỳ cũ sang HĐMVGX nhiệm kỳ mới 2020-2024 trên toàn giáo phận Phú Cường, theo chỉ thị của Tòa Giám mục, trước khi bắt đầu thánh lễ, cha chánh xứ Giuse nói lên lời cảm ơn các vị cựu thành viên HĐMVGX khóa cũ nay vì tuổi lớn, vì sức khỏe hay đã chuyển nơi cư trú, đã có những hoạt động thiết thực đóng góp công sức cho việc kiến tạo giáo xứ, đặc biệt là công trình xây dựng ngôi nhà thờ còn đang thi công. Cha cũng có lời chúc mừng đến các tân chức nhiệm kỳ mới, và mong muốn các thành viên luôn biết nêu cao tinh thần phục vụ hy sinh thời gian cộng tác với quý cha, dấn thân làm việc tông đồ để xây dựng giáo xứ mỗi ngày tốt đẹp hơn.

Sau bài giảng, cha chánh xứ khởi đầu nghi thức tuyên hứa của HĐMVGX nhiệm kỳ 2020-2024 bằng việc công bố quyết định phê chuẩn của Đức cha Giuse Nguyễn Tấn Tước - Giám mục giáo phận Phú Cường - về các chức vụ trong Hội đồng Mục vụ Giáo xứ (căn cứ theo biên bản, danh sách của cha chánh xứ).

Trước nhan Thiên Chúa và sự hiện diện của cộng đoàn, các thành viên HĐMVGX đã long trọng tuyên hứa nhận chức vụ, nhờ ơn Chúa quảng đại dấn thân, chu toàn với mọi sứ vụ được giao phó tiếp tục phục vụ và phát triển giáo xứ theo đường hướng mục vụ của giáo phận.

Cha chánh xứ cùng với cha phó xứ đã trao Ủy nhiệm thư cho các thành viên HĐMVGX nhiệm kỳ 2020-2024 giữa những tiếng vỗ tay của cộng đoàn giáo xứ.

Với truyền thống uống nước nhớ nguồn, sau lời nguyện hiệp lễ, cha chánh xứ cũng đã trao Bằng tưởng lệ ghi nhớ công lao HĐMVGX tiền nhiệm đã có nhiều đóng góp cho giáo xứ.

Sau lời nguyện hiệp lễ, ông trưởng ban HĐMVGX có lời cảm ơn đến quý cha và cộng đoàn giáo xứ đã tín nhiệm bầu chọn. Vị đại diện cũng xin quý cha cùng cộng đoàn tiếp tục thêm lời cầu nguyện cho tất cả các thành viên có thêm lòng nhiệt huyết, hăng say, đoàn kết để phục vụ dân Chúa.

Thánh lễ kết thúc lúc 07g30, các thành viên HĐMVGX cùng chụp hình lưu niệm với quý cha đồng tế trong bầu khí vui vẻ phấn khởi của các thành viên.

Nguyện xin Thiên Chúa qua lời chuyển cầu của thánh Giáo hoàng Gioan Phaolô II - vì quan thầy của HĐMVGX - luôn nâng đỡ quý vị trong nhiệm kỳ mới, phục vụ giáo xứ mỗi ngày tốt đẹp hơn.

Giuse Trần Thái Nhàn - Truyền thông Phú Cường

Album hình
 • GXDauTieng-ThanhLeTuyenHuaHDMV2020
 • GXDauTieng-ThanhLeTuyenHuaHDMV2020
 • GXDauTieng-ThanhLeTuyenHuaHDMV2020
 • GXDauTieng-ThanhLeTuyenHuaHDMV2020
 • GXDauTieng-ThanhLeTuyenHuaHDMV2020
 • GXDauTieng-ThanhLeTuyenHuaHDMV2020
 • GXDauTieng-ThanhLeTuyenHuaHDMV2020
 • GXDauTieng-ThanhLeTuyenHuaHDMV2020
 • GXDauTieng-ThanhLeTuyenHuaHDMV2020
 • GXDauTieng-ThanhLeTuyenHuaHDMV2020
 • GXDauTieng-ThanhLeTuyenHuaHDMV2020
 • GXDauTieng-ThanhLeTuyenHuaHDMV2020
 • GXDauTieng-ThanhLeTuyenHuaHDMV2020
 • GXDauTieng-ThanhLeTuyenHuaHDMV2020
 • GXDauTieng-ThanhLeTuyenHuaHDMV2020
 • GXDauTieng-ThanhLeTuyenHuaHDMV2020
 • GXDauTieng-ThanhLeTuyenHuaHDMV2020
 • GXDauTieng-ThanhLeTuyenHuaHDMV2020
 • GXDauTieng-ThanhLeTuyenHuaHDMV2020
 • GXDauTieng-ThanhLeTuyenHuaHDMV2020
 • GXDauTieng-ThanhLeTuyenHuaHDMV2020
 • GXDauTieng-ThanhLeTuyenHuaHDMV2020
 • GXDauTieng-ThanhLeTuyenHuaHDMV2020
 • GXDauTieng-ThanhLeTuyenHuaHDMV2020
 • GXDauTieng-ThanhLeTuyenHuaHDMV2020
 • GXDauTieng-ThanhLeTuyenHuaHDMV2020
 • GXDauTieng-ThanhLeTuyenHuaHDMV2020
 • GXDauTieng-ThanhLeTuyenHuaHDMV2020