Clock-Time

Thánh Lễ Tuyên Khấn Lần Đầu và Trọn Đời Hội Dòng Con Đức Mẹ Phú Cường

Thánh Lễ Tuyên Khấn Lần Đầu và Trọn Đời Hội Dòng Con Đức Mẹ Phú Cường - 9h ngày 11/06/2019 - do Đức Cha Giuse Nguyễn Tấn Tước, Giám Mục Giáo Phận Phú Cường, chủ tế

THÁNH LỄ TUYÊN KHẤN LẦN ĐẦU VÀ TRỌN ĐỜI HỘI DÒNG CON ĐỨC MẸ PHÚ CƯỜNG