Clock-Time

Thánh Lễ Với Nghi Thức Ban Bí Tích Thêm Sức Và Tuyên Hứa Bao Đồng Tại Giáo Xứ Phước Điền

Vào lúc 16g00, ngày 07 tháng 12 năm 2019, tại thánh đường giáo xứ Phước Điền, diễn ra thánh lễ với nghi thức ban bí tích Thêm Sức, nghi thức tuyên hứa Bao Đồng và ban bí tích Thánh Thể cho các em thiếu nhi trong giáo xứ.

TIN GIÁO PHẬN

THÁNH LỄ VỚI NGHI THỨC BAN BÍ TÍCH THÊM SỨC VÀ TUYÊN HỨA BAO ĐỒNG TẠI GIÁO XỨ PHƯỚC ĐIỀN

 
Vào lúc 16g00, ngày 07 tháng 12 năm 2019, tại thánh đường giáo xứ Phước Điền, diễn ra thánh lễ với nghi thức ban bí tích Thêm Sức, nghi thức tuyên hứa Bao Đồng và ban bí tích Thánh Thể cho các em thiếu nhi trong giáo xứ.
 
Vào lúc 15g45, hoà trong không khí tưng bừng và vui tươi, giáo xứ Phước Điền hân hoan chào đón Đức cha Giuse – vị cha chung của giáo phận. Khi đến giáo xứ, Đức cha Giuse tiến vào nhà thờ viếng Thánh Thể và sau đó chuẩn bị cử hành thánh lễ.

 

 
Thánh lễ được bắt đầu vào lúc 16g00. Đồng tế với Đức cha Giuse có cha Gioan Võ Hoàn Sinh – Hạt trưởng giáo hạt Tây Ninh; cha Giuse Đinh Quang Hùng Cường CM – Đặc trách giáo xứ Phước Điền. Tham dự thánh lễ còn có sự hiện diện của quý thầy, quý soeur, các em lãnh nhận các bí tích và bà con giáo dân giáo xứ Phước Điền.
 
Kết thúc bài giảng lễ, Đức cha cử hành nghi thức Thêm Sức. Các ứng viên lãnh nhận bí tích này và cộng đoàn tuyên xưng đức tin. Sau đó, Đức cha đọc lời nguyện và xức dầu ban bí tích.

 

 
Liền sau nghi thức Thêm Sức, một vài em thiếu nhi tuyên hứa Bao Đồng. Trong nghi thức này, Đức cha Giuse trao cho các em sách Tân ước làm hành trang vào đời.
 
Thánh lễ được tiếp tục với phần phụng vụ Thánh Thể.
 
Sau lời nguyện hiệp lễ, đại diện quý phụ huynh của các em lãnh nhận các bí tích có lời tri ân đến Đức cha, cha đặc trách, quý thầy, quý soeur và các anh chị giáo lý viên, đã giúp đỡ và tạo điều kiện để các em được lãnh nhận các bí tích hôm nay. Cùng với những lời tri ân, các em thiếu nhi cũng có những bông hoa tươi thắm dâng lên Đức cha và quý cha.

 

 
Sau khi thánh lễ kết thúc vào lúc 18g00, các em lãnh nhận các bí tích cùng chụp hình lưu niệm với Đức cha Giuse và quý cha.
 
Anna Thùy Dung và Giuse Trần Văn – Truyền thông Phú Cường

Album hình
 • GxPhuocDien-ThemSuc2019
 • GxPhuocDien-ThemSuc2019
 • GxPhuocDien-ThemSuc2019
 • GxPhuocDien-ThemSuc2019
 • GxPhuocDien-ThemSuc2019
 • GxPhuocDien-ThemSuc2019
 • GxPhuocDien-ThemSuc2019
 • GxPhuocDien-ThemSuc2019
 • GxPhuocDien-ThemSuc2019
 • GxPhuocDien-ThemSuc2019
 • GxPhuocDien-ThemSuc2019
 • GxPhuocDien-ThemSuc2019
 • GxPhuocDien-ThemSuc2019
 • GxPhuocDien-ThemSuc2019
 • GxPhuocDien-ThemSuc2019
 • GxPhuocDien-ThemSuc2019
 • GxPhuocDien-ThemSuc2019
 • GxPhuocDien-ThemSuc2019
 • GxPhuocDien-ThemSuc2019
 • GxPhuocDien-ThemSuc2019
 • GxPhuocDien-ThemSuc2019
 • GxPhuocDien-ThemSuc2019
 • GxPhuocDien-ThemSuc2019
 • GxPhuocDien-ThemSuc2019
 • GxPhuocDien-ThemSuc2019
 • GxPhuocDien-ThemSuc2019
 • GxPhuocDien-ThemSuc2019
 • GxPhuocDien-ThemSuc2019
 • GxPhuocDien-ThemSuc2019
 • GxPhuocDien-ThemSuc2019
 • GxPhuocDien-ThemSuc2019
 • GxPhuocDien-ThemSuc2019
 • GxPhuocDien-ThemSuc2019
 • GxPhuocDien-ThemSuc2019
 • GxPhuocDien-ThemSuc2019
 • GxPhuocDien-ThemSuc2019
 • GxPhuocDien-ThemSuc2019
 • GxPhuocDien-ThemSuc2019
 • GxPhuocDien-ThemSuc2019
 • GxPhuocDien-ThemSuc2019
 • GxPhuocDien-ThemSuc2019
 • GxPhuocDien-ThemSuc2019
 • GxPhuocDien-ThemSuc2019