Clock-Time

Thiếu Nhi Giáo Xứ Bến Sắn Mừng Bổn Mạng Xứ Đoàn Pio X Và Sinh Hoạt Cuối Hè

Vào lúc 7 giờ sáng ngày 18.8.2019, Đoàn Thiếu nhi giáo xứ Bến Sắn hân hoan tham dự thánh lễ mừng kính thánh Pio X - bổn mạng Giới Thiếu nhi giáo xứ Bến Sắn.

TIN GIÁO PHẬN

THIẾU NHI GIÁO XỨ BẾN SẮN MỪNG BỔN MẠNG XỨ ĐOÀN PIO X VÀ SINH HOẠT CUỐI HÈ

 
Vào lúc 7 giờ sáng ngày 18.8.2019, Đoàn Thiếu nhi giáo xứ Bến Sắn hân hoan tham dự thánh lễ mừng kính thánh Pio X - bổn mạng Giới Thiếu nhi giáo xứ Bến Sắn.
 
Thánh lễ do cha phó Phêrô Nguyễn Thanh Tâm (đặc trách thiếu nhi) chủ tế. Tham dự thánh lễ có rất đông các em thiếu nhi trong giáo xứ cùng quý phụ huynh.
 
Trong bài giảng, cha Phêrô mời gọi các em thiếu nhi hãy noi gương sống theo thánh Pio X, canh tân đời sống đức tin, làm việc phục vụ vì lòng yêu mến Chúa và Giáo Hội.

 

 
Sau thánh lễ, cha đặc trách cùng các anh chị em huynh trưởng, dự trưởng đã tổ chức cho các em một buổi sinh hoạt cùng nhau vui chơi và ăn uống như món quà mà cha dành tặng cho các em nhân ngày bổn mạng. Đây cũng là dịp để các em học hỏi trau dồi kỹ năng sống cùng nhau, để chuẩn bị cho năm học giáo lý mới tốt hơn.
 
Truyền thông giáo xứ Bến Sắn

Album hình
 • GXBenSan-TraiHe2019
 • GXBenSan-TraiHe2019
 • GXBenSan-TraiHe2019
 • GXBenSan-TraiHe2019
 • GXBenSan-TraiHe2019
 • GXBenSan-TraiHe2019
 • GXBenSan-TraiHe2019
 • GXBenSan-TraiHe2019
 • GXBenSan-TraiHe2019
 • GXBenSan-TraiHe2019
 • GXBenSan-TraiHe2019
 • GXBenSan-TraiHe2019
 • GXBenSan-TraiHe2019