Clock-Time

Thông báo - Họp mặt Thừa Tác Viên Thánh Thể

Kính thưa quý cha, giáo lý của Hội Thánh Công Giáo dạy rằng «Trung thành với mệnh lệnh của Chúa, để nhớ đến Người, cho đến khi Người lại đến trong vinh quang ....
Thông báo

Họp mặt Thừa Tác Viên Thánh Thể


Kính thưa quý cha,

Giáo lý của Hội Thánh Công Giáo dạy rằng «Trung thành với mệnh lệnh của Chúa, để nhớ đến Người, cho đến khi Người lại đến trong vinh quang, Hội Thánh tiếp tục làm điều Chúa đã làm hôm trước ngày Người chịu khổ hình: “Người cầm lấy bánh, tạ ơn, bẻ ra và trao cho các môn đệ...”, “Người cầm lấy chén, cũng tạ ơn, trao cho các môn đệ...”» (GLHTCG, 1333). Do đó, hành động trao Mình Thánh Chúa trong và ngoài Thánh Lễ ngày hôm nay là sự bắt chước hành động trao bánh chén của Chúa trong bữa tối sau cùng của Người.

Nhằm giúp cho những người có nhiệm vụ trao Mình Thánh Chúa nơi cộng đoàn giáo xứ của quý cha ý thức hơn về nhiệm vụ của họ, chúng con tổ chức họp mặt và học hỏi một số điều liên quan đến cử hành Thánh Thể và trao Mình Thánh Chúa cho Quý Thừa Tác Viên Thánh Thể của giáo phận. Cuộc họp mặt chắc chắn sẽ mang nhiều ý nghĩa, vì chúng ta đang mừng Kim khánh Giáo Phận.  

Vì vậy, chúng con xin quý cha khuyến khích và tạo điều kiện cho các Thừa Tác Viên Thánh Thể của giáo xứ đến tham dự cuộc họp mặt, vào lúc 8.30, ngày 28 tháng 5 năm 2016, tại Nhà Thờ Chánh Tòa Phú Cường.
Xin quý cha cho chúng con biết số người tham dự qua số điện thoại: 091 3778106 (gặp anh Long, đại diện TTVTT giáo phận).
 
Lm. Vinc. Nguyễn Xuân Tuấn

Đặc trách ủy ban phụng tự.