Clock-Time

Thông Báo: Thánh Lễ Truyền Chức Linh Mục Giáo Phận Phú Cường

Thông Báo: Thánh Lễ Truyền Chức Linh Mục Giáo Phận Phú Cường. Vào Lúc 09h00 ngày 27 tháng 11 năm 2019 tại nhà thờ Chánh Tòa Phú Cường do Đức Cha Giuse Nguyễn Tấn Tước Giám Mục Giáo Phận Phú Cường Chủ Tế.

TIN GIÁO PHẬN

THÔNG BÁO: THÁNH LỄ TRUYỀN CHỨC LINH MỤC GIÁO PHẬN PHÚ CƯỜNG
 

Ban truyền thông Giáo Phận Phú Cường