Clock-Time

Thông báo Thánh lễ truyền chức Phó Tế ngày 27-02-2017

Xin hiệp dâng thánh lễ Tạ ơn Thiên Chúa và cầu nguyện cho các tân chức trong hành trình sứ vụ mới
TIN GIÁO PHẬN

THÔNG BÁO THÁNH LỄ TRUYỀN CHỨC PHÓ TẾ

9 GIỜ, THỨ HAI, NGÀY 27-02-2017

TẠI NHÀ THỜ CHÁNH TÒA PHÚ CƯỜNG


Thông tin chi tiết Thiệp báo