Clock-Time

Thông báo: Về việc dâng thánh lễ online

Giáo Phận Phú Cường thông báo về việc dâng thánh lễ online, trích đoạn trong thánh lễ thứ hai tuần IV Phục Sinh Năm A, ngày 04.05

THÔNG BÁO

GIÁO PHẬN PHÚ CƯỜNG THÔNG BÁO VỀ VIỆC DÂNG THÁNH LỄ ONLINE