Clock-Time

Thư Kêu Gọi Cứu Trợ Lũ Lụt

Kính gửi: Quý Cha, Quý tu sĩ, chủng sinh và anh chị em tín hữu trong giáo phận Phú Cường
thư kêu gọi cứu trợ lũ lụt