Clock-Time

Thư Ngỏ Tĩnh Tâm Giới Trẻ

Hiệp thông cùng với Giáo Hội toàn cầu sống mùa Chay, Đức Giám mục giáo phận mời gọi giới Trẻ tổ chức tĩnh tâm cho giới Trẻ giáo phận theo truyền thống hàng năm vào Chúa Nhật Lễ Lá...
GIÁO PHẬN PHÚ CƯỜNG
BAN MỤC VỤ GIỚI TRẺ 

 
THƯ MỜI
 
Kính gửi :

Quý Cha quản hạt,

Quý Cha đặc trách giới trẻ các giáo hạt,

Quý Cha xứ và các bạn trẻ.

 
Hiệp thông cùng với Giáo Hội toàn cầu sống mùa Chay, Đức Giám mục giáo phận mời gọi giới Trẻ tổ chức tĩnh tâm cho giới Trẻ giáo phận theo truyền thống hàng năm vào Chúa Nhật Lễ Lá.

Đây là cơ hội để các bạn trẻ được chia sẻ Sứ điệp mùa Chay, Sứ điệp giới Trẻ của Đức Thánh Cha, được gặp gỡ Đức Giám mục giáo phận, và được Ngài hướng dẫn những thực hành cụ thể trong năm. Đồng thời, đây còn là dịp thuận tiện để các bạn trẻ cùng giao lưu, chia sẻ cho nhau về “LÒNG CHÚA THƯƠNG XÓT”.

          Vậy, chúng con xin trân trọng kính mời quý cha và các bạn trẻ về tham dự ngày ĐẠI HỘI GIỚI TRẺ với chủ đề:

“PHÚC CHO AI CÓ LÒNG THƯƠNG XÓT, VÌ HỌ SẼ ĐƯỢC XÓT THƯƠNG” (Mt. 5,7)
 
Địa điểm : Tại Giáo xứ Phú Lợi - Giáo phận Phú Cường

Thời gian : từ 13:00 đến 19:00, ngày 20 tháng 3 năm 2016 (Nhằm Chúa Nhật Lễ Lá).

Chúng con kính mong quý cha Hạt trưởng, quý cha Đặc trách giới Trẻ các giáo hạt và quý cha xứ tạo điều kiện cho giới Trẻ của các giáo xứ và giáo họ được tham dự.

Sự hiện diện của quý cha và các bạn trẻ nói lên tinh thần sống mùa Chay Thánh một cách cụ thể và sống động trong việc trãi rộng LÒNG CHÚA XÓT THƯƠNG.

Chúng con xin chân thành cảm ơn sự hiện diện của quý vị.
 
Phú Cường, ngày 21 tháng 02 năm 2016
T/M Ban Mục Vụ Giới Trẻ
 
 
 
Linh mục: Vinhsơn Nguyễn Đăng Khoa
Đặc Trách Giới Trẻ Giáo Phận
 
 
 
 
 
 

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI GIỚI TRẺ MÙA CHAY NĂM 2016
  • 13:00 : Đón khách, tập trung, nhận tài liệu.
  • 13:30 : Sinh hoạt khởi động, khai mạc.
  • 14:00 : Chia sẻ Sứ điệp mùa Chay, Sứ điệp giới Trẻ 2016
  • 16:30 : Nghỉ giải lao, cơm chiều.
  • 17:00 : Hội thảo.
  • 17:45 : Đón Đức Cha.
  • 18:00 : Nghi thức làm phép lá, rước lá, Thánh lễ.
  • 19:00 : Cuối Thánh lễ là nghi thức sai đi, bế mạc.
Xin mỗi thành viên cộng tác với Ban tổ chức 20.000 đ/ người tham dự. Số tiền này xin góp về cha Đặc trách giới Trẻ giáo hạt.
Xin quý cha Đặc trách giới Trẻ các giáo hạt cho chúng con biết số người tham dự của các giáo hạt trước ngày 15 tháng 3 năm 2016 để chúng con tiện sắp xếp.
Mọi thắc mắc, báo số lượng người tham dự xin liên hệ với
Anh trưởng giới Trẻ giáo phận:
Phêrô Hoàng Đức Lượng
Điện thoại: 0909048178
Email: washp4@gmail.com
Hoặc:
Cha Đặc trách giới Trẻ giáo phận:
Linh mục: Vinhsơn Nguyễn Đăng Khoa.
Điện thoại: 0902917474                
Email: vinhsondk@yahoo.com