Clock-Time

Thứ Sáu Tuần Thánh tại Giáo xứ Bến Sắn

Vào lúc 17 giờ 30 ngày 14/4/2017, thứ Sáu Tuần Thánh, ngày đại tang của Giáo Hội, ngày Chúa Giêsu chịu khổ hình và bị đóng đinh trên thập giá. Ngay từ rất sớm, cộng đoàn giáo dân Giáo xứ Bến Sắn...
TIN GIÁO PHẬN

THỨ SÁU TUẦN THÁNH

TƯỞNG NIỆM VIỆC CHÚA CHỊU CHẾT TRÊN THÁNH GIÁ

TẠI GIÁO XỨ BẾN SẮN

 
“Lạy Chúa, xin cho con được đóng đinh với Ngài, xin cho con cùng chết với Ngài, để được sống với Ngài vinh quang”

Vào lúc 17 giờ 30 ngày 14/4/2017, thứ Sáu Tuần Thánh, ngày đại tang của Giáo Hội, ngày Chúa Giêsu chịu khổ hình và bị đóng đinh trên thập giá. Ngay từ rất sớm, cộng đoàn giáo dân Giáo xứ Bến Sắn đã quây quần bên ngôi thánh đường để cùng nhau suy ngắm sự đau thương mà Chúa Giêsu phải chịu qua 14 chặng đàng Thánh giá. Đúng 18 giờ, cha Đa Minh bắt đầu chủ sự nghi lễ tưởng niệm cuộc khổ nạn của Chúa Giêsu trong 3 phần nghi thức:

- Thứ nhất: Phụng vụ Lời Chúa.

- Thứ hai: Nghi thức tôn thờ Thánh giá.

- Thứ ba: Nghi thức hiệp lễ.

 

Trong bài giảng, cha sở Đa Minh mời gọi mỗi người hãy can đảm vác lấy Thánh giá của mình với lòng khiêm nhường, biết từ bỏ và tín thác nơi Chúa. Qua việc chiêm ngắm những giây phút bi thảm của Chúa trong bài Thương khó, một bài học sâu sắc cho những ai chọn lựa theo Chúa: Mỗi cá nhân, mỗi gia đình cũng có con đường Thánh giá ghi dấu bằng các thử thách về bệnh tật, tiền bạc, nghèo đói, sự phản bội, đau khổ, bất công, thiên tai, cái chết... Tuy nhiên, mỗi Kitô hữu khi đi trên con đường buồn sầu này, có thể hướng nhìn lên thập giá Chúa Kitô - nguồn ơn cứu độ cho những ai tin vào Người.
 

Sau Phụng vụ Lời Chúa, là nghi thức tôn thờ Thánh giá. Thánh giá được vươn cao trước cộng đoàn và được thờ lạy, hôn kính. Thập giá với thân hình Chúa Giêsu chịu đóng đinh nhắc cho ta giá đắt Chúa Kitô đã trả cho nhân loại được cứu rỗi; đồng thời, cũng nhắc đến tình thương vô biên của Thiên Chúa Cha, Đấng đã hy sinh Con mình cho con người được cứu chuộc và có hy vọng được sống đời đời với Chúa trên thiên đàng mai sau.
 

Nghi thức cuối cùng là hiệp lễ. Khi đón rước Chúa vào lòng, mỗi người ý thức trong hơi thở, cuộc sống của mỗi người đều có sự hiện diện của Chúa và biết sống xứng đáng hơn với tình thương mà Chúa đã dành cho mỗi người. 

Các nghi thức được kết thúc trong sự thinh lặng, cộng đoàn trật tự xếp hàng lên hôn chân Chúa để tưởng niệm việc Chúa chịu chết trong ngày thứ Sáu Tuần Thánh này.

Anê Ánh Tuyết – Truyền thông giáo phận