Clock-Time

Thứ Sáu Tuần Thánh Tại Giáo Xứ Kiên Long

Chiều hôm nay 19/4/2019, cả Giáo Hội tưởng niệm cuộc thương khó của Chúa Giêsu. Ngài chính là Chiên Vượt Qua chịu sát tế để giải thoát nhân loại khỏi tội lỗi và sự chết đời đời...

TIN GIÁO PHẬN

THỨ SÁU TUẦN THÁNH TẠI GIÁO XỨ KIÊN LONG

 

Chiều hôm nay 19/4/2019, cả Giáo Hội tưởng niệm cuộc thương khó của Chúa Giêsu. Ngài chính là Chiên Vượt Qua chịu sát tế để giải thoát nhân loại khỏi tội lỗi và sự chết đời đời.
 
Trong tâm tình sám hối của ngày thứ sáu Tuần Thánh, giáo xứ Kiên Long tưởng niệm cuộc thương khó Chúa Giêsu, được bắt đầu vào lúc 15h30 do cha sở Raphael chủ sự.
 
Không khí trầm lắng và trang nghiêm, linh mục chủ sự tiến đến trước cung thánh, phủ phục trước khi bắt đầu nghi thức. Sau phần Phụng vụ Lời Chúa, bài thương khó Đức Giêsu Kitô đã dẫn đưa cộng đoàn thực sự bước vào cuộc thương khó của Chúa Giêsu.

 

Trong bài giảng, cha sở Raphel chia sẻ tâm tình và ý nghĩa của ngày thứ Sáu Tuần Thánh. Vì một tình yêu cao vời Thiên Chúa dành cho con người mà Chúa Giêsu đã chấp nhận cái chết đầy tủi nhục và đau thương. Chúa chịu chết vì tình yêu bất tận dành cho con người, Chúa chết để đền chuộc bao nhiêu lỗi tội của con người và để cho con người được sống.
 
Thứ Sáu Tuần Thánh hôm nay, cộng đoàn được mời gọi hãy ngước nhìn về thập giá Chúa Kitô, nơi ấy một tình yêu bất tận, một suối nguồn yêu thương dành cho con người. Chiêm ngắm một Thiên Chúa quyền năng vì tội lỗi của mỗi người mà phải chịu treo trên thánh giá. 

 

Sau bài giảng, nghi thức suy tôn thánh giá được cử hành thật long trọng. Thánh giá được cha sở giương cao, trang trọng rước đến cung thánh. Sau mỗi lần giương cao thánh giá trong câu hát: “Đây là cây thánh giá, nơi treo Đấng cứu độ trần gian, chúng ta hãy đến thờ lạy”. Toàn thể cộng đoàn trang nghiêm quỳ thờ lạy thánh giá Chúa. Sau nghi thức suy tôn thánh giá, cha sở, quý thầy, quý dì và đại diện Hội đồng Mục vụ giáo xứ hôn kính chân Chúa và cộng đoàn hôn chân Chúa sau nghi thức. 
 
Đạt Nguyễn - Truyền thông giáo xứ Kiên Long

Album hình
 • GxKienLongThu6TuanThanh2019
 • GxKienLongThu6TuanThanh2019
 • GxKienLongThu6TuanThanh2019
 • GxKienLongThu6TuanThanh2019
 • GxKienLongThu6TuanThanh2019
 • GxKienLongThu6TuanThanh2019
 • GxKienLongThu6TuanThanh2019
 • GxKienLongThu6TuanThanh2019
 • GxKienLongThu6TuanThanh2019
 • GxKienLongThu6TuanThanh2019
 • GxKienLongThu6TuanThanh2019
 • GxKienLongThu6TuanThanh2019
 • GxKienLongThu6TuanThanh2019