Clock-Time

Thứ Tư Lễ Tro Tại Giáo Xứ Cao Xá

Cùng với toàn thể Giáo Hội khởi đầu Mùa Chay thánh bằng thứ Tư Lễ Tro, giáo xứ Cao Xá cũng long trọng cử hành thời gian thanh luyện này. Trước đó, ngày thứ Ba, cha chánh xứ đã cử hành nghi thức sám hối để mỗi người dọn lòng sống Mùa Chay thánh...
TIN GIÁO PHẬN

THỨ TƯ LỄ TRO TẠI GIÁO XỨ CAO XÁ

 
Cùng với toàn thể Giáo Hội khởi đầu Mùa Chay thánh bằng thứ Tư Lễ Tro, giáo xứ Cao Xá cũng long trọng cử hành thời gian thanh luyện này. Trước đó, ngày thứ Ba, cha chánh xứ đã cử hành nghi thức sám hối để mỗi người dọn lòng sống Mùa Chay thánh.
 
Thánh lễ tro được cử hành vào lúc 17 giờ 30 ngày 06 tháng 3 năm 2019. Trước thánh lễ, cộng đoàn cùng suy ngắm 5 sự thương khó Đức Chúa Giêsu qua nghi thức ngắm đứng. Cộng đoàn giáo xứ tham dự thánh lễ rất đông và rất sốt sắng. Trong bài giảng, cha chánh xứ Phêrô chia sẻ: “Trong Mùa Chay, Chúa Giêsu mời gọi chúng ta làm 3 việc đạo đức là: ăn chay, cầu nguyện và làm việc bác ái. Việc ăn chay là để hãm mình ép xác và có dư của cải để san sẻ cho người nghèo. Việc ăn chay là việc khó nhất vì ăn chay phải đòi hỏi chúng ta không nuông chiều thể xác, con tim. Việc ăn chay cũng là vâng nghe Lời Chúa để chỉ thực thi ý Chúa mà thôi”.

 
 
Sau bài giảng, cha xứ Phêrô làm phép tro; tiếp đó, cộng đoàn xếp hàng lên lần lượt xức tro. Bụi tro biểu lộ tâm hồn thành tâm ăn năn thống hối sau khi đã phạm tội. Tro bụi gắn liền với tội lỗi đã phạm, người Do Thái có thói quen rắc tro lên đầu để biểu hiện con người tội lỗi cần đến lòng thương xót của Thiên Chúa. Tội lỗi ngập tràn như tro lấm lem dính đầy trên người. Con người đôi khi trộn lẫn tro bụi vào thực phẩm mình dùng để xin lòng thương xót hoặc dường như để đánh các tội mình đã phạm. Phụng vụ Giáo Hội vào thứ Tư Lễ Tro, cũng nhắc nhở con người ý thức thân phận mình là tro bụi và khi rắc tro trên đầu cũng được mời gọi: “Hãy ăn năn sám hối và tin vào Tin Mừng”.
 
Gia Huy & Trần Vy – Truyền thông Cao X
Album hình
 • GxCaoXaThuTuLeTro2019
 • GxCaoXaThuTuLeTro2019
 • GxCaoXaThuTuLeTro2019
 • GxCaoXaThuTuLeTro2019
 • GxCaoXaThuTuLeTro2019
 • GxCaoXaThuTuLeTro2019
 • GxCaoXaThuTuLeTro2019
 • GxCaoXaThuTuLeTro2019
 • GxCaoXaThuTuLeTro2019
 • GxCaoXaThuTuLeTro2019
 • GxCaoXaThuTuLeTro2019
 • GxCaoXaThuTuLeTro2019