Clock-Time

Tĩnh Tâm Linh Mục Đoàn Giáo Phận Phú Cường - Ngày III: Mệnh Lệnh Và Các Đường Lối Loan Báo Tin Mừng

Linh mục đoàn Giáo phận Phú Cường bước vào ngày thứ III trong tuần tĩnh tâm năm (09-13/11/2020) bằng việc hiện diện thân tình với Chúa suốt gần hai giờ (từ 05h00 – 07h00) trong nhà nguyện Trung tâm Mục vụ của giáo phận...

TIN GIÁO PHẬN

TĨNH TÂM LINH MỤC ĐOÀN GIÁO PHẬN PHÚ CƯỜNG - NGÀY III
MỆNH LỆNH VÀ CÁC ĐƯỜNG LỐI LOAN BÁO TIN MỪNG

Tinh-tam-linh-muc-giao-phan-phu-cuong


Linh mục đoàn Giáo phận Phú Cường bước vào ngày thứ III trong tuần tĩnh tâm năm (09-13/11/2020) bằng việc hiện diện thân tình với Chúa suốt gần hai giờ (từ 05h00 – 07h00) trong nhà nguyện Trung tâm Mục vụ của giáo phận.

Cha Gioan Baotixita Nguyễn Minh Hùng, Giáo hạt Tây Ninh, đã mở đầu giờ cầu nguyện bằng bài suy niệm với chủ đề: “Mang lấy tâm tư truyền giáo”. Linh mục là người mang lấy vào trong con người mình “trăn trở” (x. Mt 28,19-20), “thao thức” (x. Lc 12,49; Pl 2,5), “khao khát” (x. Ga 19,28) loan báo Tin Mừng của Chúa Giêsu. Nhờ đó, người linh mục sẽ có tâm thức: “Không việc nào quan trọng bằng loan báo Tin Mừng của Chúa. Không hành động nào lớn bằng hành động loan báo Tin Mừng của Chúa. Không đam mê nào ngang hàng đam mê ra đi loan Tin Mừng của Chúa. Không thúc bách nào mạnh mẻ bằng thúc bách xả thân vì Lời của Chúa. Không tình yêu nào cao cả bằng tình yêu được chết cho Lời của Chúa...”.

 

tinh-tam-linh-muc-giao-phan-phu-cuong


Sau giờ suy niệm là giờ kinh Phụng vụ sáng và cử hành thánh lễ. Ý lễ của thánh lễ hôm nay là cầu cho giáo phận, đặc biệt trong việc loan báo Tin Mừng. Đức Giám mục giáo phận Giuse Nguyễn Tấn Tước chủ tế và giảng lễ. Khi suy tư bài Tin Mừng (Lc 17,11-19) nói về mười người phong cùi được chữa lành nhưng chỉ có một người trở lại tạ ơn Chúa, Đức cha Giuse đã giúp các linh mục nhớ lại hồng ân được Thiên Chúa tuyển chọn và sai đi, đồng thời mời gọi các ngài đáp trả lại hồng ân ấy bằng đời sống nhiệt tâm trong sứ vụ để không chỉ chăm sóc dân Chúa khỏi những trào lưu thế tục, lạc giáo, v.v. mà còn có thể đem ơn cứu độ của Chúa đến cho mọi người.
 

tinh-tam-linh-muc-giao-phan-phu-cuong

Sau giờ kinh Sách lúc 8h30, Đức cha Phêrô Trần Đình Tứ tiếp tục hướng dẫn linh mục đoàn giáo phận tĩnh tâm với đề tài vào buổi sáng là:“Mệnh lệnh ra đi rao giảng Tin Mừng”, và buổi chiều là “Các đường lối truyền giáo”.

Với đề tài buổi sáng, Đức cha Phêrô giúp các linh mục ý thức về mệnh lệnh ra đi rao giảng Tin Mừng của Chúa, bản chất truyền giáo của Giáo Hội, cũng như những thực tại liên quan tới vấn đề truyền giáo. Qua đó, ngài mời gọi các linh mục: “hãy làm cho nhiệt tình truyền giáo của chúng ta mỗi ngày được gia tăng. Hãy tích cực tham gia với mọi người, với các gia đình, các ban ngành đoàn thể trong giáo họ, giáo xứ để nỗ lực đem Chúa đến cho mọi người và làm cho mọi người trở về với Chúa. Đừng ngại khó khăn, đừng lo vất vả, vì chúng ta luôn có Chúa Kitô đồng hành với chúng ta, có Chúa Thánh Thần luôn yểm trợ và hướng dẫn chúng ta, chắc chắn chúng ta sẽ thành công”.

 

tinh-tam-linh-muc-giao-phan-phu-cuong
 

Vào buổi chiều, khi phân tích đề tài: “Các đường lối truyền giáo”, Đức cha Phêrô cho thấy việc rao giảng Tin Mừng cho những nhóm người, những dân tộc với những nền văn hóa, tập tục, tôn giáo, chính trị và xã hội hết sức đa dạng và khác biệt là một thách đố luôn có tính thời sự. Giáo Hội luôn phải tìm ra những đường lối thích hợp và hiệu quả để truyền thông sứ điệp Tin Mừng cho mọi người ở mọi nơi và mọi thời. Dựa vào các văn kiện Giáo Hội, Đức cha Phêrô cho các linh mục thấy một số đường lối rao giảng tin mừng như: 1. Làm chứng bằng đời sống, 2. Rao giảng Chúa Giêsu Kitô, 3. Sám hối và thanh tẩy, 4. Thiết lập các Giáo hội địa phương, 5. Thiết lập các cộng đoàn giáo hội cơ bản, 6. Đem Tin Mừng hội nhập vào các nền văn hóa, 7. Đối thoại liên tôn, 8. Cổ võ sự phát triển bằng giáo dục lương tâm, 9. Đức ái - nguồn mạch và tiêu chuẩn của sứ vụ rao giảng Tin Mừng,... Trong đó, Đức cha phân tích rõ và sâu sắc hai đường lối đầu tiên và kêu gọi các linh mục hãy dấn thân trở thành “người tiên phong sử dụng đường lối rao giảng Tin Mừng bằng chứng tá đời sống” và “mạnh dạn công bố cách minh nhiên mầu nhiệm Chúa Giêsu Kitô chịu đóng đinh, chết và sống lại hầu cứu độ mọi người”.
 

Tinh-tam-linh-muc-giao-phan-phu-cuong


Ngày tĩnh tâm thứ III của linh mục đoàn giáo phận kép lại bằng giờ chầu Thánh Thể, lần chuỗi Mân Côi, kinh Thánh Hóa Linh Mục, và kinh Phụng vụ tối.
 

Tinh-tam-linh-muc-giao-phan-phu-cuong

Tinh-tam-linh-muc-giao-phan-phu-cuong


Xin tiếp tục cầu nguyện cho quý Đức cha, quý cha và quý phó tế trong giáo phận được sốt sắng và đầy tràn ơn Chúa dịp tĩnh tâm này!

Truyền thông Phú Cường