Clock-Time

TĨNH TÂM NĂM LINH MỤC ĐOÀN GIÁO PHẬN PHÚ CƯỜNG - NGÀY THỨ II

Truyền giáo là ra đi, đi đến với muôn dân, đến với những ai cần Chúa Kitô để được sống. Không ra đi, không truyền giáo, là phản bội lại với sứ vụ của mình, là chối bỏ lẽ tồn vong của Giáo Hội. Qua nội dung của đề tài này, quý cha và quý phó tế có dịp suy nghĩ nhiều hơn về ý nghĩa của việc truyền giáo, để từ đó cần luôn xác tín về bản chất truyền giáo của Giáo Hội và về lệnh truyền ra đi rao giảng Tin Mừng của Chúa. 
TĨNH TÂM NĂM LINH MỤC ĐOÀN GIÁO PHẬN PHÚ CƯỜNG - NGÀY THỨ II 

tinh-tam-linh-muc-giao-phan-phu-cuong

 
Tuần tĩnh tâm linh mục đoàn giáo phận Phú Cường bước sang ngày thứ II (thứ Ba, 10/11/2020). Ngày sống mới của quý Đức cha, quý cha và quý phó tế được thánh hoá bằng những việc làm đạo đức: suy gẫm, kinh sáng, thánh lễ.
 
Tinh-tam-nam-linh-muc-giao-phan-phu-cuong
 
Cùng theo chương trình mục vụ của giáo phận trong năm vừa qua: “Hiệp thông để loan báo Tin Mừng”, trong dịp tĩnh tâm năm nay, Đức cha Phêrô giúp cho quý cha và quý phó tế tiếp tục cùng nhau suy nghĩ đặc biệt về sứ vụ rao giảng Tin Mừng của Giáo Hội và từng người mục tử, qua các đề tài giảng phòng.
 
Tinh-tam-nam-linh-muc-giao-phan-phu-cuong
 
Trong ngày hôm nay, mọi người được lắng nghe hai bài giảng của Đức cha Phêrô. Với bài giảng ban sáng, Đức cha Phêrô chia sẻ về đề tài: “Nguồn gốc và các tác nhân của việc rao giảng Tin Mừng”, với các điểm chính: Khái niệm về việc rao giảng Tin Mừng; Ý định và kế hoạch cứu độ của Thiên Chúa Cha; Chúa Kitô thực hiện chương trình cứu độ; Vai trò trung gian của Chúa Kitô; Chúa Thánh Thần tiếp tục công trình cứu độ; Sứ vụ rao giảng Tin Mừng của Giáo Hội; Suy nghĩ và cầu nguyện.
 
Tinh-tam-nam-linh-muc-giao-phan-phu-cuong
 
Truyền giáo chính là việc của Thiên Chúa thực hiện kế hoạch cứu độ của Ngài trong lịch sử thế giới. Khi dấn thân làm việc truyền giáo là người mục tử cộng tác với Chúa để trình bày ý định và “kế hoạch yêu thương” của Ngài cho mọi người, đem Chúa Kitô, chủ thể và là Đấng thực hiện chương trình cứu độ của Thiên Chúa đến với họ, ngoài ra, cũng cố gắng khơi lên những gì Thiên Chúa đã gieo trồng cách kín đáo nơi lòng trí con người, nơi vũ trụ vạn vật, nơi các tôn giáo, các nền văn hóa, như những “mầm giống”, những “điểm sáng” của chân lý, của ân sủng, được hiển lộ, được phát triển và sinh hoa kết trái.
 
Truyền giáo không phải do sáng kiến của Giáo Hội, hay một vị thánh nào, trái lại là sứ vụ Chúa Cha trao phó cho Chúa Con và Chúa Thánh Thần. Đến lượt Chúa Con lại trao phó cho Giáo Hội. Giáo Hội được thiết lập để tiếp tục sứ vụ của Chúa Con và Chúa Thánh Thần. Vì thế Giáo Hội không được tự do, muốn thì truyền giáo, không muốn thì thôi. 
 
Truyền giáo là ra đi, đi đến với muôn dân, đến với những ai cần Chúa Kitô để được sống. Không ra đi, không truyền giáo, là phản bội lại với sứ vụ của mình, là chối bỏ lẽ tồn vong của Giáo Hội.
 
Qua nội dung của đề tài này, quý cha và quý phó tế có dịp suy nghĩ nhiều hơn về ý nghĩa của việc truyền giáo, để từ đó cần luôn xác tín về bản chất truyền giáo của Giáo Hội và về lệnh truyền ra đi rao giảng Tin Mừng của Chúa. Việc làm này chỉ thật sự mang lại hoa trái theo lòng Chúa muốn, khi người mục tử luôn biết cầu xin Chúa Thánh Thần biến đổi bản thân mình thật sự trở thành những tông đồ đầy nhiệt tình để hăng say ra đi rao giảng Tin Mừng như Chúa đã từng làm cho các Tông đồ trong ngày lễ Hiện xuống.
 
Để giúp cho linh mục đoàn tiếp tục luồng suy tư về sứ mạng loan báo Tin Mừng, vào ban chiều, Đức cha Phêrô giảng bài thứ II với đề tài: “Những đặc tính của việc rao giảng Tin Mừng”. Trong đề tài này, mọi người lần lượt được lắng nghe những điểm: Loan báo Tin Mừng là việc cao quí làm thăng tiến Giáo Hội; Loan báo Tin Mừng là lệnh khẩn thiết và cấp bách; Loan báo Tin Mừng bao gồm nhiều lãnh vực; Loan báo Tin Mừng là một niềm vui; Loan báo Tin Mừng là bổn phận của mọi tín hữu; Loan báo Tin Mừng là việc thường xuyên phải thi hành.
 
Tinh-tam-nam-linh-muc-giao-phan-phu-cuong
 
Loan báo Tin Mừng là công việc cao quí nhất Giáo Hội có thể làm cho nhân loại và tất cả những ai đang đi tìm những lý do sâu xa để sống đầy đủ cuộc sống của mình. Thường xuyên loan báo Tin Mừng sẽ làm cho Giáo Hội nên sinh động, hun nóng lòng nhiệt thành và tinh thần tông đồ của Giáo Hội.
 
Loan báo Tin Mừng cho mọi người là lệnh khẩn thiết và cấp bách. Vì sau hai ngàn năm nhìn lại, việc rao giảng Tin Mừng như mới chỉ bắt đầu, vì còn rất nhiều người chưa được nghe, nhiều dân tộc chưa nhận biết Chúa Kitô, hay đã nhận biết Chúa Kitô, nhưng nay lại dửng dưng với Người, với nhu cầu tôn giáo, đang chạy theo nền văn hóa sự chết, chỉ để ý tới những tiện nghi trần thế, đi tìm những cách sống dễ dãi. 
 
Khi tham dự vào sứ vụ của Giáo Hội với tinh thần trách nhiệm, người tín hữu Kitô sẽ trở nên người xây dựng tình hiệp thông, kiến tạo hòa bình và tình liên đới mà Chúa Kitô đã nêu gương, đồng thời cũng cộng tác vào chương trình cứu độ nhân loại của Thiên Chúa.
 
Đây là bổn phận của mọi Kitô hữu, không phân biệt giáo phẩm, giáo sĩ, tu sĩ hay giáo dân. Không tín hữu nào, không tổ chức nào trong Hội Thánh có thể trốn tránh nhiệm vụ tối cao này là loan báo Đức Kitô cho mọi người. Không ai có thể cảm thấy mình được miễn cộng tác với công cuộc truyền giáo của Đức Kitô đang tiếp tục trong Hội Thánh. Quả thật, lệnh truyền đi “làm vườn nho” của Đức Giêsu luôn hợp thời. 
 
Truyền giáo thuộc về bản tính của Giáo Hội, nên Giáo Hội luôn luôn phải làm việc truyền giáo. Bởi vậy, điều quan trọng là mọi tín hữu cũng như mọi cộng đoàn Giáo Hội không chỉ tham dự vào sứ vụ truyền giáo này với với tính cách định kỳ hay tùy theo hoàn cảnh, nhưng phải với tính cách thường xuyên, như một cách sống của đời Kitô hữu vậy.
 
Với những nội dung đó, quý cha và quý phó tế tiếp tục suy tư, cầu nguyện trong thinh lặng.
 
Tinh-tam-nam-linh-muc-giao-phan-phu-cuong
 
Trước khi kết thúc ngày tĩnh tâm thứ II, quý Đức cha, quý cha và quý phó tế cùng nhau đặt mình trước Chúa Giêsu trong giờ chầu Thánh Thể. Trong giờ chầu này, mọi người cùng hiệp ý với Mẹ Maria dâng lên Chúa lời chúc tụng, ngợi khen, tôn vinh. 
 
Truyền thông Phú Cường