Clock-Time

Trực tiếp: Đại hội Giới Hiền Mẫu Gp. Phú Cường ngày 28/8/2016 tại Nhà Chung Giáo Phận Phú Cường

Trực tiếp: Đại hội Giới Hiền Mẫu G.P Phú Cường (07g00 – 13g30) ngày 28/8/2016 tại Nhà Chung G.p Phú Cường
Phần 1: Rước kiệu Đức Mẹ và Thánh Monica – Múa khai mạc: Trường của Mẹ 

Nếu không xem được vui lòng click vào chữ Youtube bên phải phía dưới.Đại hội Giới Hiền Mẫu G.P Phú Cường Phần 2: Chia sẻ đề tài: Người Nữ sống Lòng thương Xót
Đại hội Giới Hiền Mẫu G.P Phú Cường Phần 3: Lần chuỗi thương XótĐại hội Giới Hiền Mẫu G.P Phú Cường Phần 4: Diễn nguyện: Đức Maria, Mẹ của Lòng thương Xót


 

Đại hội Giới Hiền Mẫu G.P Phú Cường Phần 5: Thánh lễ: Mừng kính Thánh Nữ Monica

do Đức Cha Giuse Nguyễn Tấn Tước

Giám Mục Giáo phận Phú Cường chủ tế

cùng quý cha phụ trách giới hiền mẫu các Giáo hạt cùng với Phép lành ơn Toàn xá